Termeni și Condiții


contract de utilizare a serviciilor SOLO
(v 1.10 – 09.01.2024)

I.PĂRȚILE CONTRACTANTE 

1.1. SOLO Fintech SRL, o societate cu răspundere limitată înființată și care funcționează în conformitate cu legile din România, cu sediul în str. Maior Gheorghe Șonțu nr. 6, etaj 4, Sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/15636/2021, CUI RO44884006, denumită în continuare Prestatorul sau SOLO

și

1.2. Clientul, abonat la serviciile oferite de SOLO si utilizator al platformelor www.solo.ro și https://du.solo.ro (în continuare, orice trimitere la această platformă va face referire și la toate subdomeniile acesteia) și a serviciilor oferite prin intermediul acestora au agreat următoarele:

Definiții:

www.solo.ro: site-ul de Internet, precum și ansamblul serviciilor accesibile pe acest site web sau pe subdomeniile acestuia și inclusiv pe pagina https://du.solo.ro.

Serviciu: serviciile puse la dispoziție de Prestator prin intermediul site-ului www.solo.ro, sub forma unui abonament lunar sau serviciul pus la dispoziție prin intermediul https://du.solo.ro.

Client: Persoana Fizică/Persoana Fizica Autorizata/Intreprinderea Individuala/Persoana Fizică Independentă ce face o comandă pe site-ul www.solo.ro sau https://du.solo.ro sau se înregistrează ca utilizator.

Comanda: comanda de achiziționare a unuia sau mai multor servicii afișate pe site-ul www.solo.ro sau https://du.solo.ro, realizată de Clientul care își dorește să beneficieze de acel/acele servicii.

II. CONDIȚIILE DE UTILIZARE A SERVICIULUI WWW.SOLO.RO 

2. Obiectul și acceptarea prezentului contract de prestări servicii 

2.1. Acest contract este propus de Prestator și trebuie acceptat înainte de comandarea oricărui serviciului oferit de Prestator. Orice comandă confirmată de Client, prin apăsarea butonului „Vreau cont la SOLO”, reprezintă o acceptare din partea Clientului a ofertei Presatorului și a acestui contract, în condițiile stipulate de art. 9 din Legea comerțului electronic 365/2002.

2.1.1. Prin bifarea câmpului „Am citit, sunt de acord cu termenii și condițiile SOLO și să primesc informări despre contul meu la SOLO” utilizatorul își exprima acceptul pentru acest contract, își dă acordul, în mod expres, să respecte toate clauzele acestor termeni și condiții (denumite în continuare Condițiile) și confirma ca a luat cunoștință de condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal. 

2.1.2. Prezentul contract de prestări servicii este aplicabil tuturor comenzilor sau conturilor realizate prin intermediul www.solo.ro. Serviciile pot include: asistenta și intermediere la înființare unui PFA, găzduirea sediului profesional și/sau accesul la platforma www.solo.ro care le permite clientilor sa emită facturi și să își administreze un PFA/PFI/II. Clientul se obligă să ia cunoștință de aceste condiții înainte de a realiza o comandă sau de a-și deschide un cont. Toate comenzile și deschiderea contului implică acceptarea de către Client a tuturor acestor Condiții.

2.2. Serviciul de găzduire a sediului social constă în furnizarea de către SOLO a unei adrese de corespondență situate în Municipiul București, la care SOLO are acces în mod continuu și neîntrerupt. Furnizarea acestui serviciu nu implică faptul că sediul Clientului va fi stabilit la aceeași adresă la care este situat și sediul social al SOLO Fintech S.R.L.. Fiind o adresă de corespondență, Clientul al cărui sediu va fi găzduit de SOLO va desfășura activitatea numai în afara sediului social. În situația în care activitatea sa economică este intrinsec legată de o desfășurare efectivă la sediu, Clientul este responsabil să anunțe SOLO în acest sens și, după caz, va fi nevoit să își schimbe sediul social sau să își deschidă un punct de lucru. Clientul care solicită furnizarea serviciului de găzduire a sediului social, semnează în mod automat la finalizarea creării contului, și un contract de comodat încheiat direct cu un colaborator SOLO care este proprietar al sediului în cauză. Pentru înlăturarea oricărui dubiu, sediul social va fi stabilit în Mun. București, Sectorul 1, B-dul Bucureștii Noi.

2.3. Prestatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentele condiții de prestări servicii în orice moment. Versiunea aplicabilă unei comenzi realizate este aceea în vigoare pe www.solo.ro la momentul la care s-a plasat comanda de către Client. În eventualitatea în care Clientul nu  este de acord cu  conținutul schimbărilor Condițiilor contractuale, acesta are opțiunea de a renunța la abonamentul său SOLO în cadrul platformei www.solo.ro. Continuarea abonamentului după ce Clientul a fost notificat cu privire la modificarea Conditiilor reprezinta o acceptare tacită a noilor conditii contractuale.

2.4. Serviciile pot fi accesate de pe o serie de interfețe precum: aplicații desktop ce se instalează pe sisteme de operare Windows, Mac și Linux, aplicații iOS și Android și web browser.

2.5. Lista prețurilor serviciilor oferite se poate găsi la adresa https://www.solo.ro/pricing și, după caz, de la un reprezentant al Prestatorului prin email sau telefonic. Prețul se va stabili de către Prestator în funcție de necesitățile Clientului și de perioada pe care se achită Serviciul. Plata serviciilor de către Client reprezintă acceptarea de către acesta a prețului oferit de Prestator.

2.6. Prezentul contract de prestări servicii este însoțit și trebuie interpretat împreună cu Politica de confidențialitate găsită la adresa

https://www.solo.ro/politica-de-confidentialitate.

2.7. Prin lansarea unei comenzi și acceptarea Termenilor și Condițiilor (adică a prezentului contract), precum și prin aplicarea semnăturii sale în fluxul din platforma SOLO prin care se face înregistrarea  contului, Clientul își da acordul cu privire la: 

2.7.1. Semnarea unui contract de asistență juridică și a unei împuterniciri avocațiale cu Cabinetul de Avocat Alexandra Chițan (sau cu un alt cabinet de avocatura cu care SOLO colaborează) prin care Cabinetul de avocat este împuternicit de către Client (precum si forma de organizare a acestuia PFA/PFI/II) să îl reprezinte pe acesta în fața autorităților statului (ANAF sau Oficiul Registrului Comerțului) în situațiile legate de PFA/PFI/II-ul sau pentru următoarele activități:

2.7.1.1. reprezentare, întocmire, semnare, depunere, ridicare documente înființare/ mențiuni de modificări / radiere PFA. În îndeplinirea mandatului primit de la Client, avocatul va realiza în numele și pe seama acestuia, toate demersurile și/sau acțiunile pentru care a fost împuternicit necesare la Oficiul Național al Registrului Comerțului (O.N.R.C.) și/sau diviziunile (subsidiarele) locale sau județene ale acestuia.

2.7.1.2. depunere, semnare documente și declarații fiscale, înregistrare semnătură electronică în numele clientului. În îndeplinirea mandatului primit de la Client se vor depune toate documentele necesare (incluzand formularul F150) pentru imputernicirea avocatului ca prin aplicarea semnaturii electronice a acestuia (avocatului) să depună declarații la ANAF în numele clientului în legătură cu activitatea PFA/PFI/II. Aceste documente și declarații  se vor putea depune în numele clientului și al PFA/PFI/II-ului acestuia. Acestea pot fi declarații unice (D212) estimative, rectificative și definitive precum și a alte declarații necesare în funcție de situația Clientului (exemplificand dar fara a ne limita la; D100; D207; D300; D301; D390; D394; D700).

2.7.1.3. deschidere SPV (persoană fizică și persoană juridică): împuternicirea este generală pentru toate operaţiunile din SPV, împuternicirea conţine acordul cu privire la accesul la informaţiile referitoare la istoricul acţiunilor anterioare din SPV al persoanei reprezentate și sunt acceptaţi termenii şi condiţiile de utilizare a SPV. Această împuternicire se acordă pentru conformarea cu sistemul RO e-factura. În îndeplinirea mandatului Cabinetul de Avocat Alexandra Chițan (sau un alt cabinet de avocatura cu care colaborează SOLO) este împuternicit să înregistreze Clientul - PFA/PFI/II ca utilizator persoană juridică în Spațiul Privat Virtual al ANAF (SPV PJ). SPV PJ al ANAF cuprinde, totodată, și unele informații cu caracter personal care se găsesc în Spațiul Privat Virtual deținut de persoana fizică - reprezentant legal al PFA/PFI/II (SPV PF). Din acest considerent, nu va fi necesar și nu se va deschide efectiv cont în SPV PF prin împuternicit, dar, prin deschiderea unui cont în SPV PJ, se va asigura accesul împuternicitului la întregul istoric al acțiunilor anterioare din SPV ale Clientului. Pentru înrolarea în SPV PJ, Cabinetul de Avocat Alexandra Chițan va utiliza un certificat digital propriu deținut de avocatul titular al Cabinetului, care este obținut de la un furnizor autorizat. Mandatul pentru deschiderea SPV PJ reprezintă o obligație de mijloace, astfel încât, în cazul în care unitatea fiscală a ANAF la care este arondat Clientul refuză înrolarea în SPV PJ a utilizatorului cu înregistrarea certificatului digital al avocatului titular, Clientul înțelege să își procure pe numele său un certificat digital autorizat și să îl folosească la deschiderea SPV PJ.

2.7.2. Tot prin lansarea unei comenzi și acceptarea Termenilor și Condițiilor (adică a prezentului contract), precum și prin aplicarea semnăturii sale în pasul corespunzător din fluxul urmat de Client în platforma SOLO prin care se face înregistrarea  contului, Clientul își da acordul cu privire la faptul ca semnătura sa va fi aplicată pe documentele de la punctele 2.7.2.1, 2.7.2.2, 2.7.2.3 si 2.7.2.4 de mai jos. Anexa 1 cuprinde un model din fiecare dintre aceste documente.

2.7.2.1. Documentele de imputernicire a avocatului care vor fi transmise către autoritati în toate situațiile și procesele pentru care acesta a fost împuternicit:

2.7.2.2. Documentele necesare în procesul de înființare a PFA-ului Clientului (dacă PFA-ul nu este încă înființat)

2.7.2.3. Documentele necesare în procesul de radiere PFA/PFI/II (la cererea Clientului)

2.7.2.4. În relația cu ANAF

 

2.7.3. Clientul este de acord că 10 lei din suma achitata pentru plata primei luni de abonament la SOLO reprezinta onorariul avocațial plătit de acesta pentru reprezentarea sa și a formei de organizare PFA/PFI/II în fața autorităților statului (ANAF sau Oficiul Registrului Comerțului) și acceptă că această sumă să fie colectată de către SOLO și virată Cabinetului de avocat Alexandra Chițan (sau unui alt cabinet de avocatura cu care colaborează SOLO). 

2.8. Pentru conformarea cu sistemul RO e-factura, SOLO poate oferi serviciul de transmitere și de recepționare a e-facturilor Clientului în platforma deținută de ANAF. Pentru punerea la dispoziție a acestui serviciu, Clientul trebuie să autorizeze în platforma SOLO certificatul digital folosit la înrolarea în SPV PJ sau să fie înrolat cu succes în SPV PJ cu certificatul digital deținut de avocatul titular al Cabinetului de avocat Alexandra Chițan (sau unui alt cabinet de avocatura cu care colaborează SOLO). În situația în care Clientul conectează în platforma SOLO un certificat digital propriu, prin acceptarea prezentelor Termeni și Condiții, își dă acordul ca, autorizarea la 90 de zile care ar trebui solicitată recurent Clientului pentru revalidarea token-ului aferent certificatului digital, să se facă automat de către SOLO. Prin acceptarea prezentelor Condiții, Clientul este de acord ca SOLO să aibă acces în SPV PJ al Clientului, constând în modulul corespunzător sistemului RO e-factura (inclusiv, dar fără a se limita la transmitere și recepționare e-facturi, colectare erori, preluare informații generale din inbox-ul e-factura).

2.9. În procesul de intermediere a documentelor solicitate, SOLO își rezervă dreptul de a utiliza o adresa de e-mail proprie pentru a fi în legătură directă cu instituțiile publice și private.

2.10. SOLO nu răspunde pentru erorile de înregistrare, comunicare, înscriere sau de transmitere a documentelor, făcute de persoane care nu se află sub autoritatea sa, precum funcționarii de la Registrul Comerțului, ANAF sau lucrătorii de la Poștă.

2.11. Din cauza ca, uneori, autoritățile statului își exercita cu intarziere unele îndatoriri iar regulile pe baza cărora funcționează Registrul Comerțului și ANAF nu sunt clare și nici nu sunt aplicate consecvent, SOLO nu poate garanta un termen maxim de întocmire și/sau depunere a dosarului de înființare/ modificare PFA/PFI/II și nu este răspunzătoare de termenul în care se soluționează cererile de către Oficiul Național la Registrului Comerțului. De regulă, cererile transmise se soluționează în 3-4 zile lucrătoare de la data transmiterii cererii, dacă nu apar observații din partea Registrului Comerțului. În cazul în care apar asemenea observații, termenul de soluționare se poate prelungi până la 30 zile calendaristice sau, in cazuri exceptionale, chiar si mai mult. SOLO nu va fi răspunzătoare pentru oricare prelungire, întârziere sau respingere în soluționarea dosarelor și nici pentru eventualele consecințe pe care o astfel de prelungire, întârziere sau respingere o poate avea asupra activității Clientului.

2.12. Clientul înțelege și își asumă faptul că, în situația în care, după depunerea dosarului la Registrul Comerțului competent,  acesta dorește să facă modificări asupra opțiunilor exprimate în procesul de înființare a PFA-ului, , există riscul ca Registrul Comerțului să  înființeze PFA-ul cu informațiile din dosarul depus inițial. SOLO va transmite modificările indicate către Registrul Comerțului dar Clientul își asumă faptul că termenul de soluționare a dosarului se poate prelungi până la 30 de zile calendaristice sau, în cazuri excepționale, chiar si mai mult.

2.13. Fără a aduce atingere dispozițiilor art. 2.12, în situația în care Clientul renunță la înființarea unui PFA între momentul depunerii dosarului la Registrul Comerțului competent și admiterea dosarului, SOLO va proceda în termen rezonabil la radierea PFA-ului.

2.14. Prin acceptarea prezentelor Condiții, Clientul ia cunoștință de faptul că, pentru a fi titularul unui PFA/II, acesta trebuie să aibă cel puțin 18 ani, iar pentru a fi titularul unui PFI, acesta trebuie să aibă cel puțin vârsta specificată în reglementarea profesiei liberale pe care o are. Prin urmare, SOLO este complet exonerată de răspundere dacă va intermedia cu succes înființarea unui PFA/II sau va administra contabilitatea unei entități al cărei reprezentant legal nu îndeplinește cerința vârstei legale.

3. Durata contractului

3.1. Prezentul contract se încheie pe o perioadă de 12 luni începând de la data acceptării Condițiilor, iar obligațiile părților intră în vigoare de la această dată.

3.2. Imediat ce se efectuează plata abonamentului (după momentul înregistrării datelor cardului bancar), Clientul va avea acces la serviciile incluse în pachetul abonamentului. Orice erori survenite la comanda făcută de Client pot fi corectate până în momentul confirmării plății de către Prestator printr-un email trimis la han@solo.ro.

3.3. În cazul în care Clientul nu notifică renunțarea la contract și la abonamentul ales cu minim 30 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului de valabilitate a contractului și a abonamentului, abonamentul se va prelungi automat fără nicio formalitate.

4. Valoarea contractului și efectuarea plății

4.1. Pentru serviciile prestate, Clientul va achita Prestatorului contravaloarea abonamentului, prevăzută în momentul finalizării comenzii.

4.2. Pentru efectuarea plății, Clientul trebuie sa aibă un card bancar valid înregistrat în contul său din platforma SOLO. Dacă se dorește înlocuirea cardului bancar deja înregistrat, Clientul trebuie să își schimbe direct din Profilul său SOLO, secțiunea Abonament, informațiile aferente cardului autorizat online.

5. Disponibilitatea serviciilor afișate

5.1. Oferta Prestatorului cu privire la servicii și prețul acestora este valabilă atâta vreme cât este afișată pe www.solo.ro sau a fost convenită de părți în scris. Prestatorul își va îndeplini obligațiile contractuale imediat ce Clientul va efectua plata aferentă Serviciului selectat/convenit.

5.2. Orice modificări ale tarifelor sau cu privire la disponibilitatea serviciilor vor fi comunicate prin email la adresa de contact a Clientului din contul de utilizator sau prin intermediul aplicației cu cel puțin 30 de zile calendaristice înaintea oricărei modificări. Serviciile de mentenanță ale aplicației sunt anunțate prin intermediul aplicației.

5.3. Clientul este responsabil cu actualizarea datelor și a documentelor direct din contul de utilizator, acolo unde este posibil, sau cu informarea în termen rezonabil a Prestatorului, prin email la han@solo.ro, imediat ce intervin schimbări, atât cu privire la datele cu caracter personal ale Clientului (inclusiv modificarea datelor cardului bancar înregistrat pentru plata serviciilor SOLO, modificarea documentului de identitate), cât și cu privire la coordonate ce țin de activitatea PFA-ului al cărui titular este (inclusiv modificări de sediu social, coduri CAEN efectuate pe cont propriu sau de sistem de impozitare). 

5.4. Accesul la serviciile SOLO este posibil până la renunțarea voluntară la Serviciu, cu excepția cazului în care Clientul nu își mai plătește abonamentul. În acest caz, accesul la contul SOLO va fi restricționat după expirarea unui termen de 30 de zile de la data scadentă a ultimei plăți recurente a abonamentului.

5.5. Prestatorul depune toate eforturile pentru a oferi permanent accesul la serviciile oferite. Perioada de disponibilitate nu include perioadele de mentenanță anunțate în prealabil prin intermediul platformei, însă include acele perioade de mentenanță neanunțate. Ca atare, având în vedere dependența serviciilor oferite de accesul la Internet, posibilele limitări tehnice și de sistem ce pot apărea, Prestatorul își asumă o obligație de diligență în ceea ce privește disponibilitatea serviciilor. Dacă Clientul nu a putut accesa Serviciul din motive imputabile Prestatorului pentru o perioadă mai mare de 5 zile lucrătoare, acesta poate cere rambursarea proporțională a abonamentului plătit pentru perioada în care Serviciul nu a fost disponibil.

5.6. În condițiile în care Serviciul dorit nu mai este disponibil, din motive imputabile Prestatorului, informațiile Clientului din baza de date a Prestatorului vor fi exportate și transmise acestuia. În condițiile în care Serviciul dorit nu mai este disponibil, din motive imputabile Clientului (neplata abonamentului, încălcarea acestui contract etc.), Prestatorul va depune diligențe pentru a exporta informațiile Clientului din baza de date a Prestatorului și pentru a le prelua acestuia. Prestatorul nu își poate asuma vreo obligație legată de modul cum aceste date pot fi încărcate în alte sisteme informatice.

6. Drepturile și obligațiile părților

6.1. Drepturile și obligațiile Clientului

6.1.1. Clientul se obligă să folosească serviciile oferite de Prestator în deplină legalitate și cunoscând dispozițiile legale în vigoare cu privire la activitatea pe care o desfășoară.

6.1.2. Clientul se obligă să respecte în totalitate prevederile legate de drepturile de autor și protecția datelor cu caracter personal în ceea ce privește datele introduse în sistem.

6.1.3. În situația în care Clientul beneficiază de serviciile de găzduire sediu profesional și sediul profesional nu mai poate fi găzduit la adresa inițială, prin acceptarea acestor Condiții, acesta își dă acordul în mod expres pentru schimbarea sediului profesional la o altă adresă, inclusiv pentru semnarea unui nou contract de comodat necesar stabilirii noii adrese.

6.1.4. În situația în care Clientul întârzie cu mai mult de 30 de zile plata abonamentului lunar, prin acești termeni și condiții, își dă acordul ca SOLO să procedeze la închiderea contului său din platforma SOLO.

6.1.5. În măsura în care Clientul a beneficiat de serviciile de găzduire sediu profesional din partea Prestatorului, Clientul se obligă ca, în termen de 45 de zile calendaristice de la închiderea contului, să procedeze pe cont propriu la schimbarea sediului astfel înregistrat la Registrul Comerțului sau, alternativ, să își exprime opțiunea de a-și reactiva abonamentul, plătind efectiv în termenul de 45 de zile sumele rămase restante din abonamentul SOLO. În caz contrar, prin acceptarea acestor Condiții, Clientul își dă acordul în mod expres ca SOLO să procedeze la radierea PFA-ului în numele său odată cu trecerea acestui termen de 45 de zile.Odată cu aplicarea semnăturii de către Client în platforma SOLO, acesta semnează în prealabil cererea de radiere PFA pentru această situație.

6.1.6. Clientul se obligă ca documentele transmise în format electronic să corespundă cu originalul, iar informațiile furnizate să fie reale și corecte, sub sancțiunea prevederilor art. 322 Cod Penal. În cazul în care documentele și informațiile puse la dispoziția SOLO nu sunt corecte și reale, Clientul își asumă toată răspunderea civilă, contravențională și penală ce decurge din acest lucru, iar, în caz de suspiciune că documentele și/ sau informațiile primite de către Prestator nu sunt conforme cu realitatea, acesta are dreptul de a suspenda serviciile furnizate și/ sau de a înceta colaborarea cu Clientul, respectând termenul de preaviz prevăzut la art. 9.1.3 de mai jos.

6.1.7. În cazul în care radierea PFA-ului are loc din motivul descris la art. 6.1.5. de mai sus, Prestatorul nu va depune nicio Declarație Unică pentru Clientul în cauză și se va limita strict la a-i comunica această declarație prin email, alături de taxele pe care le are de plătit către trezoreria corespunzătoare. Calculul taxelor comunicate nu va fi ajustat în funcție de vreun grad sau situație particulară de reducere (de exemplu, situația unui angajat, student, pensionar, sau persoană cu handicap) și se va baza strict pe documentele contabile încărcate de către Client în contul SOLO, până la momentul închiderii contului.

6.2. Drepturile și obligațiile Prestatorului

6.2.1. Prestatorul asigură:

 • posibilitatea de a crea, personaliza, administra și gestiona documentele emise prin intermediul serviciilor oferite.
 • asistență pe email de luni până vineri între orele 09:00 – 18:00.
 • backup al datelor.
 • conectarea la sistem printr-un protocol sigur de comunicare (https).
 • sincronizarea datelor din contul de utilizator în așa fel încât să fie disponibile de pe orice tip de dispozitiv, de oriunde, prin accesul la Internet. Serviciile oferite nu funcționează sau funcționează în mod limitat în varianta offline.

6.2.2. www.solo.ro acționează ca un găzduitor pentru conținutul adăugat de Client, în condițiile Legii 365/2002 privind comerțul electronic. În același timp, o parte limitată de date sunt stocate și pe calculatoarele Clientului. În schimb, datele nu sunt păstrate în browser sau pe mobil. Prestatorul nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea parolelor de acces la contul de utilizator sau pentru activități ce pot compromite contul Clientului. În cazul în care Prestatorul primește o notificare cu privire la existența unor servicii cu o aparență nelegală realizată de către Client, își rezervă dreptul de a suspenda contul de utilizator sau bloca accesul la acesta.

6.2.3. Prestatorul nu exercită nici un control asupra datelor și documentelor furnizate de Client.

6.2.4. Prestatorul are dreptul de a colecta date anonime despre modul de utilizare a serviciilor sale si de a le face publice în mod agregat.

7. Înregistrare, parole și responsabilități

7.1. Înregistrarea unui cont se face prin introducerea adrese de email și a numărului de telefon precum și prin stabilirea unei parole. Prestatorul recomandă utilizatorilor înregistrați să nu dezvăluie nimănui parolele de acces.

7.2. Orice acces neautorizat la elementele nepublice ale site-ul www.solo.ro sau accesul altor persoane în afara celor autorizate la un cont Solo reprezintă infracțiunea de acces fără drept la un sistem informatic și va fi sancționată conform legislației române în vigoare.

8. Răspunderea contractuală

8.1. Clientul garantează realitatea datelor introduse și poartă întreaga responsabilitate pentru acestea.

8.2. Deși în fiecare moment face eforturi în vederea asigurării calității și corectitudinii mesajelor publicate în site, Prestatorul nu poate garanta, expres sau implicit, în privința conținutului, a site-ului ori a produselor și serviciilor publicate sub egida sa.

8.3. Prestatorul își asumă răspunderea pentru orice erori în contabilitate săvârșite din culpa sa exclusivă, urmând să suporte în locul Clientului sancțiunea contravențională aplicată Clientului de organele fiscale. Prestatorul nu răspunde pentru situații financiare incomplete în cazul în care Clientul nu a pus la dispoziția SOLO documentele financiare necesare pentru întocmirea corecta a situațiilor contabile.

9. Încetarea contractului

9.1. Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:

 1. părțile convin de comun acord încetarea contractului;
 2. prin decizia unilaterală a uneia dintre părți, transmisă în scris celeilalte părți; recepția notificării de încetare trebuie să aibă loc cu minimum 15 zile calendaristice înainte de data stabilită pentru încetarea colaborării. În cazul în care dispozițiile art. 16 lit. a) din Ordonanța de Urgență 34/2014 sunt aplicabile, Clientul nu se va putea retrage de la prezentele Condiții în mod unilateral;
 3. în caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragerea autorizației de funcționare a unuia din contractanți.

9.2. Partile sunt de acord ca incetarea prezentului contract reprezinta si stingerea/anularea tuturor obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

9.3. Încetarea contractului dintre Client și SOLO din oricare dintre motivele de mai sus are drept consecință și încetarea Contractului de Asistență juridică și a mandatului de reprezentare dat Cabinetului de Avocat Alexandra Chițan (sau unui alt cabinet de avocatura cu care colaborează SOLO).

10. Exonerarea de răspundere

10.1. Prestatorul nu va răspunde pentru niciun prejudiciu material sau moral, orice pagubă sau costuri ce pot interveni din întârzierea plăților ce sunt în sarcina Clientului, precum și încălcarea de către acesta a oricăror obligații legale, dacă aceasta încălcare nu se datorează culpei Prestatorului.

11. Forța majoră

11.1. Forța majoră exonerează de răspundere părțile, în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul contract. Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate.

11.2. Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștința celeilalte părți, în scris, în maximum 5 zile lucrătoare de la apariție, prezentând un certificat în acest sens.

11.3. Partea care invocă forța majoră are obligația să aducă la cunoștință celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile calendaristice de la încetare.

11.4. Dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult de 2 luni, fiecare partener poate renunța la executarea contractului pe mai departe. În acest caz, nici una din părți nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-și onora toate obligațiile până la această dată.

12. Legea aplicabilă

12.1. Drepturile și obligațiile părților impuse de prezentul contract, precum și toate efectele juridice pe care acesta le produce vor fi interpretate și guvernate de legea română în vigoare.

12.2. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi soluționat pe cale amiabilă, iar în cazul în care soluționarea amiabilă nu este posibilă va fi adus spre soluționare în fața unui arbitru. În condițiile în care părțile nu cad de acord asupra numirii unui arbitru în termen de 15 zile calendaristice de la notificarea litigiului, competența va reveni instanțelor românești de la sediul Prestatorului.

13. Dispoziții finale

13.1. Părțile declară că au negociat toate clauzele prezentelor Condiții și acestea sunt acceptate în mod expres de către Client în momentul creării contului, orice înțelegere anterioară neproducând efecte juridice între acestea.

13.2. Prestatorul își rezervă dreptul de a actualiza și modifica periodic aceste Condiții. Clientul este de acord ca forma modificata a acestor Condiții va intra în vigoare la data la care noile Condiții vor fi publicate pe site-ul www.solo.ro. Clientul va verifica periodic conținutul acestui document. 

Prestatorul va încerca, atat cat este posibil în mod rezonabil, să informeze Clientul prin email despre modificarea Condițiilor. 

Dacă Clientul nu este de acord cu noile Condiții publicate pe site, are dreptul sa renunte la serviciile SOLO și să înceteze unilateral prezentul contract conform articolului 9.1.2 de mai jos. În cazul în care Clientul nu comunică în scris către Prestator dezacordul privind modificarea Condițiilor și intenția de terminare a contractului, atunci modificarea Condițiilor va fi considerată acceptată, iar noile prevederi vor produce efecte depline în raporturile dintre părți.

13.3. Orice notificare către Prestator trebuie trimisă electronic la adresa de email han@solo.ro.

Prezentul contract este disponibil la adresa https://www.solo.ro/termeni-si-conditii

III. CONDIȚIILE DE UTILIZARE A SERVICIULUI DU.SOLO.RO

14. Domeniul de aplicare 

14.1. Prezentele Condiții se aplică Serviciului de generare a declarației unice, accesibil de pe pagina de internet https://du.solo.ro şi programelor de calculator, aplicațiilor software, soluțiilor tehnice încorporate în aceasta.

14.2. Condițiile se aplică relației contractuale dintre SOLO și orice Client al Serviciului, indiferent dacă acesta accesează Serviciul gratuit sau contra cost. Dacă un Client va încheia cu SOLO un contract specific care include, individual sau alături de alte servicii sau soluții, și Serviciul (denumit în continuare „Contract Specific”), atunci respectivul Contract Specific se va aplica cu prioritate față de prezentele Condiții.

14.3. Clientul ia cunoștință de prezentele Condiții înainte de utilizarea Serviciului și acestea sunt acceptate de Client atunci când acesta bifează căsuța „Am citit, sunt de acord cu Termenii și Condițiile SOLO și să primesc informări despre contul meu la SOLO” la înregistrarea pe pagina https://du.solo.ro. Utilizarea Serviciului presupune respectarea acestor Condiții.

14.4. Prezentele Condiții se completează, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, cu politica de confidențialitate, accesibilă la adresa de internet https://www.solo.ro/politica-de-confidentialitate sau la o adresă succesoare, după cum poate fi aceasta modificată de SOLO.

15. Utilizarea serviciului 

15.1. În schimbul și sub condiția plății prețului stabilit în limitele Condițiilor, Clientul primește dreptul de utilizare neexclusiv, netransmisibil și fără drept de sublicențiere pentru Serviciu. Dreptul de utilizare acordat Clientului include (a) accesul de la distanță la contul Clientului de pe pagina https://du.solo.ro, (b) introducerea datelor și prelucrarea acestora prin intermediul soluțiilor SOLO, (c) stocarea datelor şi (d) descărcarea conținutului digital obținut în urma prelucrării datelor.

15.2. Dreptul de utilizare este acordat numai pentru Clientul înregistrat și acest drept nu este transmisibil.

15.3. Pentru utilizarea Serviciului, Clientul trebuie să introducă adresa de e-mail, numărul de telefon și să stabilească o parolă (denumite în continuare „Datele de Acces”). Clientul este responsabil pentru păstrarea în condiții de confidențialitate a Datelor de Acces, iar SOLO nu va răspunde pentru pierderea Datelor de Acces de către Client. În cazul în care Clientul are suspiciuni că Datele de Acces sunt cunoscute de persoane neautorizate, Clientul trebuie să informeze imediat SOLO și, dacă este posibil, să ia măsuri pentru schimbarea Datelor de Acces.

15.4. SOLO va avea dreptul să modifice unilateral Serviciul oricând, în măsura în care nu va reduce funcționalitățile esențiale ale acestuia.

16. Garanție 

16.1. Serviciul este pus la dispoziția Clientului ca atare, în starea de funcționare și având caracteristicile de la data înregistrării, fără altfel de garanții. În cea mai mare măsură permisă de lege și potrivit prezentelor Condiții, Serviciul este furnizat Clientului fără vreo garanție explicită, implicită, de natură legală sau contractuală privind funcționarea, calitatea, adecvarea funcționalităților, securitatea, lipsa viciilor aparente sau ascunse. Serviciul de generare automată a declarației unice oferit de SOLO nu reprezintă o consultanță fiscală în sensul Ordonanței nr. 71/2001.

16.2. Clientul cunoaște și acceptă că nici SOLO și nici partenerii SOLO nu controlează (a) funcționarea și securitatea mijloacelor de comunicare, inclusiv, fără limitare, a internetului, sau (b) funcționarea și securitatea unui alt serviciu oferit de către un terț, inclusiv, fără limitare, autorități publice sau furnizori de servicii software, servicii de găzduire sau servicii cloud. Drept urmare, funcționarea Serviciului poate fi limitată, întârziată, întreruptă sau nesigură din cauza operării defectuoase a mijloacelor de comunicare sau a serviciilor terților, iar SOLO și partenerii SOLO nu vor fi răspunzători pentru orice prejudicii, pierderi, costuri sau cheltuieli cauzate de o asemenea operare defectuoasă.

17. Proprietate intelectuală și restricții 

17.1. Clientul este titularul unic al datelor prelucrate prin utilizarea Serviciului (denumite în continuare „Datele Clientului”).

17.2. SOLO este proprietarul Serviciului, iar Clientul primește doar dreptul neexclusiv și netransmisibil de utilizare a Serviciului. În lipsa unui Contract Specific, Clientul va avea în raport cu Serviciul numai drepturile stabilite în mod expres prin Condiții, iar existența unor alte drepturi suplimentare ale Clientului este exclusă.

17.3. Clientul nu va putea:

 • elimina, modifica sau altera, în orice mod, vreun mijloc tehnic de protecție ori vreun mijloc de informare privind proprietatea intelectuală a SOLO asupra Serviciului;
 • sublicenția, ceda, transfera, transmite, închiria sau pune la dispoziția unui terţ, în orice mod, direct sau indirect, Serviciul sau orice componentă a acestuia;
 • decompila, dezasambla, modifica, traduce sau rearanja Serviciul;
 • efectua procedee de inginerie inversă sau de analiză a structurii datelor în scopul de a dezvolta, utiliza sau întreține, direct sau indirect, soluții de programare similare cu ori derivate din Serviciu;
 • utiliza Serviciul într-un mod care să încalce prevederile legale sau să lezeze drepturile și interesele legitime ale terților, cum sunt, fără limitare, utilizarea sub o identitate falsă; comunicarea fără drept de informații din sfera vieții private; transmiterea și/sau răspândirea de comunicări injurioase, calomnioase, obscene, pornografice sau care aduc atingere bunelor moravuri; transmiterea și/sau răspândirea de mesaje care aduc atingere unor drepturi de proprietate intelectuală ale unor terți; transmiterea și/sau răspândirea de mesaje destinate să hărțuiască sau să amenințe vreuna din părți sau un terț; introducerea și/sau răspândirea de viruși informatici, programe de tip „Cal Troian”, programe de urmărire a activității (spyware), programe destinate blocării serviciului (DDoS), programe destinate accesării fără drept a unui sistem informatic sau programe destinate utilizării fără drept a unui sistem pentru obținerea unui beneficiu patrimonial, cum este, fără limitare, generarea de monede virtuale;
 • permite unui terț să realizeze vreo acțiune interzisă potrivit acestui articol.

18. Prețul serviciului 

18.1. În schimbul Serviciului de generare a declarației unice, Clientul va plăti un preț prevăzut înainte de momentul finalizării comenzii. Prin urmare, prețul va fi plătit, atunci când Clientul plasează o anumită comandă pentru acest Serviciu.

18.2. Prestatorul are dreptul exclusiv de a alege ca Serviciul să fie prestat cu titlu gratuit. În cazul în care SOLO nu va percepe niciun cost pentru Serviciul oferit, Declarația Unică va avea rol pur informativ și Clientul va fi obligat să verifice acuratețea datelor cuprinse în aceasta. Prin urmare, SOLO va fi, în toate cazurile, complet exonerată de răspundere în situația în care Clientul suferă orice tip de daune din utilizarea Declarației Unice, inclusiv pentru amenzile, dobânzile și penalitățile care ar putea fi suferite de către Client, în situația prevăzută la art. 19.3. de mai jos.

19. Răspundere 

19.1. Clientul este integral răspunzător pentru datele introduse utilizând Serviciul. SOLO are doar rol de stocare a informațiilor furnizate de Client și, prin urmare, Clientul va despăgubi SOLO pentru orice pretenție a unui terț provenind din sau în legătură cu Datele Clientului inclusiv în ceea ce privește integritatea, disponibilitatea, corectitudinea sau securitatea acestora.

19.2. SOLO nu este și nu poate fi răspunzătoare pentru diferențele ce ar putea surveni între sumele calculate în declarația unică generată prin platforma SOLO și sumele calculate ca fiind cele juste de către reprezentanții Agenției Naționale de Administrare Fiscală care au analizat situația contribuabilului, atunci când diferența se datorează furnizării de date incomplete, greșite sau false de către Client. La generarea sumelor cuprinse în declarația unică, platforma SOLO va aproxima prin adaos la ordinul unităților orice număr introdus de Client care conține zecimale.

19.3. SOLO nu garantează că sumele calculate în declarația unică generată prin platforma SOLO vor fi sumele finale pe care Clientul le va avea de plată către Agenția Națională de Administrare Fiscală. În cazul în care declarația unică generată prin intermediul Serviciului cuprinde erori de calcul/de formule din culpa SOLO, SOLO își va asuma răspunderea, cu excepția cazului prevăzut la art. 18.2., exclusiv pentru penalitățile, dobânzile și amenzile la care ar putea fi supus Clientul în baza declarației generate în mod eronat și în niciun caz nu își va asuma răspunderea pentru diferența dintre sumele calculate și completate în declarația unică și sumele finale de plată stabilite și calculate sau recalculate de către reprezentanții ANAF, care au analizat situația Clientului.

19.4. În cazul în care Clientului i se aplică sistemul de taxare aferent normei de venit, gradele de reducere ale acesteia de care se va ține cont la momentul generării declarației unice prin platforma SOLO, vor fi exclusiv cele expres menționate la momentul la care Clientul completează informațiile necesare generării declarației unice.

19.5. Gradele de reducere sunt și țin cont exclusiv de: vârstă, statutul de pensionar, handicap (I, II, III sau IV), statutul de angajat (2, 4 sau 8 ore), perioada angajării (pe care SOLO o consideră exclusiv ca fiind întregul an declarat), statutul de student, sex, și locul desfășurării activității, care va fi considerat adresa sediului social, chiar și în situația în care activitatea este autorizată la terți. Orice alte grade de reducere prevăzute de lege care s-ar putea aplica situației Clientului nu vor fi reflectate de declarația unică generată prin platforma SOLO și SOLO nu va răspunde în niciun caz pentru eventuala compensare a diferenței dintre sumele înscrise în declarația unică și sumele finale de plată stabilite și calculate sau recalculate de către reprezentanții ANAF cu referire la gradele de reducere aplicabile, în conformitate cu dispozițiile de mai sus ale art. 19.3.

19.6. În situația în care Clientului i se aplică sistemul de taxare aferent normei de venit și oferă platformei SOLO informația că pentru anul estimat este angajat, SOLO va considera că acest statut se va menține pe întregul an estimat. În cazul în care vor interveni schimbări în ce privește situația de angajat al Clientului și Clientul dorește ca SOLO să îi depună declarația unică definitivă în anul următor, după caz, contra cost, Clientul este obligat să furnizeze către SOLO, în cadrul generării viitoarei declarații, perioada exactă în care a fost angajat, astfel încât SOLO să poată depune declarația unică definitivă în conformitate cu situația reală a Clientului. SOLO nu va răspunde pentru informațiile solicitate și nefurnizate conform prezentului art. 19.6.

19.7. În situația în care Clientului i se aplică sistemul de taxare aferent normei de venit, își modifică sediul social în cursul anului și dorește ca SOLO să îi depună declarația unică definitivă în anul următor celui în curs, acesta este obligat să comunice către SOLO prin email la adresa han@solo.ro noul sediu social, alături de noile documente ale PFA-ului său, astfel încât SOLO să poată depune declarația unică definitivă în conformitate cu situația reală a Clientului. SOLO nu va răspunde pentru informațiile solicitate și nefurnizate conform prezentului art. 19.7.

19.8. În situația în care Clientului i se aplică sistemul de impozitare aferent sistemului real și dorește să fie asigurat la sănătate în baza Declarației Unice generate de SOLO, dar este deja asigurat la sănătate, prin statutul său de angajat, pensionar, student și/ sau persoană cu handicap, atunci secțiunea estimativă a Declarației Unice generate de SOLO nu va reflecta alegerea lui de a fi asigurat la sănătate.

19.9. Prin utilizarea Serviciului de generare a declarației unice, Clientul poate opta pentru redirecționarea de 3,5% din impozitul pe venitul său către un ONG. În cazul în care pentru această redirecționare este necesară depunerea unei declarații suplimentare, Clientul își dă acordul ca SOLO să îndeplinească în numele său această depunere a formularului adițional. SOLO nu își asumă răspunderea de a verifica corectitudinea datelor introduse de Client pentru această redirecționare și Clientul răspunde exclusiv în nume propriu, conform art. 6.1.6., în cazul în care indică un cod fiscal, un IBAN și/ sau orice altă dată incorectă sau care nu aparține unui ONG, solicitată/te în cadrul Serviciului. Opțiunea de redirecționare a impozitului pe venit nu va fi posibilă prin intermediul Serviciului, în situația în care Clientul are venituri exclusiv din PFA și sistemul de impozitare aplicabil este cel aferent normei de venit.

19.10. Dacă PFA-ului administrat de către Client i se aplică sistemul de impozitare aferent normei de venit și are ca activitate economică un cod CAEN care apare de două sau mai multe ori în oricare dintre grilele serviciilor fiscale, astfel cum sunt reflectate în Normele anuale de venit pe anul anterior și/ sau curent, publicate pe site-ul oficial ANAF, atunci Declarația Unică nu va putea fi generată utilizând Serviciul și Clientul va fi atenționat în acest sens.

19.11. Dacă PFA-ului administrat de către Client i se aplică sistemul de impozitare aferent normei de venit și are două sau mai multe coduri CAEN, Declarația Unică va reflecta cumulul celor două sau mai multe norme de venit, numai în situația în care Clientul are în prealabil abonament activ la SOLO. În caz contrar, Declarația Unică generată prin Serviciu va reflecta taxele aplicabile unei singure norme de venit.

19.12. Dacă PFA-ului administrat de către Clientul care are în prealabil abonament activ la SOLO i se aplică sistemul de impozitare aferent normei de venit, normă care se reduce din cauza unor factori care apar ulterior depunerii Declarației Unice pentru anul respectiv (ex., dobândirea statutului de angajat, acolo unde e cazul), atunci Declarația Unică rectificativă care va fi generată și/ sau depusă prin SOLO nu va reflecta reducerea CASS determinată de factorii care au intervenit ulterior și își va menține valoarea astfel cum a fost reflectată în Declarația Unică inițială. Pentru Clientul care nu are în prealabil abonament activ la SOLO, serviciul de generare a Declarației Unice rectificative nu este disponibil, astfel cum este menționat la art. 20.1. de mai jos.

19.13. SOLO depune toate diligențele astfel încât Serviciul să se bazeze pe informații actualizate și corecte, însă există posibilitatea ca, datorită deselor schimbări legislative sau procedurale, informațiile conținute în Serviciu să conțină la un moment dat anumite erori sau omisiuni pentru care SOLO nu își asumă răspunderea.

19.14. SOLO nu va răspunde pentru nici un fel de prejudicii indirecte sau beneficii nerealizate, inclusiv, fără limitare la, pierderea, alterarea, distrugerea sau divulgarea datelor, provenind din sau în legătură cu utilizarea Serviciului.

19.15. Dreptul la acțiune pentru orice pretenții provenind din sau în legătură cu orice contract ori provenind din sau în legătură cu utilizarea Serviciului se va prescrie în termen de un (1) an de la data la care respectivul drept a luat naștere. Orice acțiune ulterioară va fi respinsă ca prescrisă.

20. Funcționalitățile Serviciului și depunerea declarațiilor 

20.1. Următoarele funcționalități nu sunt acoperite de Serviciul oferit prin platforma https://du.solo.ro:

 • Bonificație pentru plata impozitului pe venitul anual și a contribuțiilor sociale;
 • Opțiunea de modificare a modalității/formei de exercitare a activității;
 • Opțiunea de menționare a suspendării activității;
 • Opțiunea de menționare a reluării activității;
 • Optarea pentru plata contribuției de asigurări sociale (când aceasta nu este obligatorie);
 • Optarea pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (când aceasta nu este obligatorie și în cazul în care aceasta nu a fost realizată anterior prin intermediul SOLO);
 • Situațiile reflectate la art. 19.8., art. 19.10. și art. 19.12.;
 • Declararea oricăror altor venituri și/ sau cheltuieli, în afară de cele realizate din: PFA/PFI, vânzare de acțiuni la bursă, crypto, chirii, indemnizații, dividende; 
 • Declarații în cazul cărora cuantumul cheltuielilor înregistrate depășește cuantumul veniturilor obținute în anul pentru care se genereaza declarația unică. Pentru Clienții care obțin venituri din activitatea de persoană fizică autorizată, aceste două sume vor fi considerate de platforma SOLO ca fiind egale, neînregistrându-se sume pe minus.

În plus față de cazurile enumerate de mai sus, nu vor fi acoperite următoarele cazuri, în situația în care Clientul nu are în prealabil abonament activ la SOLO:

 • Declarații rectificative;
 • Stabilirea impozitului pe veniturile din activități independente realizate din România, impusă pe bază de norme de venit în cazul contribuabililor care au început activitatea în luna decembrie a anului de impunere;
 • Opțiunea de menționare a încetării activității;
 • Opțiunea de modificare a formei de impozitare în cursul anului fiscal;
 • Opțiunea de modificare a sediului social în cursul anului fiscal, prevăzută la art. 19.7.;
 • Cumulul normelor de venit, prevăzut la art. 19.11.;
 • Atenționarea de către SOLO a Clientului care nu respectă condiția de a rămâne o perioadă minimă impusă de lege la sistem real, înainte de a trece la normă de venit și de a indica prin Serviciu aplicarea acestui din urmă sistem de impozitare, dispozițiile art. 6.1.6. Fiind aplicabile in mod corespunzător.

Clienții care au în prealabil cont activ la SOLO, însă nu comunică în mod corect și complet informațiile referitoare la activitatea lor economică, sunt asimilați, din punctul de vedere al funcționalităților neacoperite de Serviciu și doar acolo unde este cazul, Clienților care nu au în prealabil cont activ la SOLO.

20.2. SOLO nu este și nu poate fi răspunzătoare pentru completarea greșită a declarației în cazul în care Clientul se regăsește în una dintre situațiile de la art. 20.1.

20.3. SOLO nu este răspunzătoare pentru transmiterea declarației către Agenția Națională de Administrare Fiscală, această responsabilitate fiind în sarcina Clientului, cu excepția Clienților care sunt deja abonați SOLO conform capitolului II al prezentelor Condiții. Ca atare, SOLO nu este și nu poate fi răspunzătoare pentru procesarea eronată, întârziată sau defectuoasă a declarației unice de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, atunci când declarația unică a fost generată folosind platforma https://du.solo.ro.

20.4. În situația în care Clientul are deja abonament activ SOLO și alege opțiunea ca Declarația Unică să fie depusă de Prestator pe baza informațiilor pe care le transmite, acesta își dă acordul și ca SOLO să depună orice Declarație Unică rectificativă, în cazul în care informațiile transmise anterior necesită actualizare (cu consecința suprascrierii parțiale sau totale a eventualelor Declarații Unice depuse anterior). De asemenea, SOLO va putea depune Declarația Unică rectificativă, inclusiv în cazul în care Clientul selectează această opțiune, dar, în realitate, depune sau intenționează să depună pe cont propriu atât o Declarație Unică întocmită extern, cât și Declarația Unică generată prin intermediul Serviciului.

20.5. În situația în care Clientul are deja abonament activ SOLO și alege opțiunea, în cadrul Serviciului, ca Declarația Unică să fie depusă de Prestator pe baza informațiilor pe care le transmite, prin prezentele Condiții, Clientul ia cunoștință de faptul că poate exista o întârziere între momentul confirmării prin platforma SOLO a depunerii cu succes a Declarației Unice și cel al recepției Declarației Unice de către serviciile fiscale. Totodată, Clientul ia cunoștință că poate exista o întârziere între momentul afișării taxelor în contul SOLO și cel al actualizării sumelor pe care le are efectiv de plătit în Spațiul Privat Virtual și/ sau pe ghișeul.ro.

21. Durată, reziliere și denunțare 

21.1. Contractul între Client și SOLO este încheiat pe durată nedeterminată și începe la data înregistrării contului de către Client.

21.2. Fără a aduce atingere prevederilor art. 16 lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 34/2014, Clientul va putea renunța oricând la utilizarea Serviciului, prin transmiterea unei notificări scrise către SOLO la adresa de email han@solo.ro. Renunțarea va produce efecte în 10 zile lucrătoare de la primirea notificării de către SOLO.

21.3. SOLO va putea denunța unilateral contractul încheiat cu Clientul prin transmiterea unui preaviz de 15 zile calendaristice.

21.4. Contractul încetează de drept în termen de trei (3) ani de la data ultimei utilizări a Serviciului de către Client.

21.5. Încetarea contractului în conformitate cu aceste Condiții nu are efect asupra obligațiilor deja scadente între părți.

21.6. SOLO va restricționa accesul Clientului la Serviciu începând cu data încetării.

22. Confidențialitate 

22.1. Părțile nu vor dezvălui terților informațiile confidențiale la care au acces în urma furnizării și, respectiv, utilizării Serviciului.

22.2. Nu va fi considerată informație confidențială: (a) informația dobândită de oricare dintre părți în mod independent, fără a avea legătură cu cealaltă parte, înainte de încheierea contractului, (b) informația dobândită de oricare dintre părți de la un terț după încheierea contractului, dacă partea care a dobândit informația nu este ținută de o obligație de confidențialitate în raport cu terțul, sau (c) informația care a devenit publică din cauze independente de partea care a primit informația.

22.3. Oricare parte va putea transmite informații confidențiale la cererea unei autorități publice în exercitarea de către aceasta a atribuțiilor ei stabilite prin lege. În acest caz, în măsura permisă de lege, partea în cauză va informa în cel mai scurt cealaltă parte în legătură cu (a) natura cererii autorității publice, (b) informațiile dezvăluite și (c) data dezvăluirii acestora.

22.4. SOLO poate colecta date anonimizate legate de utilizarea Serviciului de către Client pentru elaborarea de statistici și studii și le poate face publice în vederea descrierii modului de utilizare a https://du.solo.ro.

23. Alte clauze 

23.1 Prezentul Capitol III se completează în mod corespunzător cu prevederile Capitolului II al prezentelor Condiții, în măsura în care acestea nu intră în conflict.

 

Anexa 1 - modelele documentelor pe care se aplica semnătura clientului

Documente de reprezentare:

Contractul de asistență juridică 

Împuternicirea avocațială 

Înființare PFA:

Cererea de înregistrare 

Anexa 1 

Declarație - Anexa nr. 4

Copie CI titular PFA 

Contract de comodat

Declaratie fara activitate la sediu 

Radiere PFA:

Cererea de înregistrare radiere

Relația cu ANAF:

Formularul F150 CNP

Formularul F150 CUI/codul VIES