Termeni și Condiții


contract de utilizare a serviciilor SOLO
(v 1.5 – 08.09.2022)

I.PĂRȚILE CONTRACTANTE 

1.1. SOLO Fintech SRL cu sediul in str. Maior Gh. Șonțu nr. 6, etaj 4, Sector 1, București înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/15636/2021, denumită în continuare în calitate de Prestator sau SOLO

și

1.2. Clientul, utilizatorul platformelor www.solo.ro și www.solo.ro/declaratie-unica și a serviciilor oferite prin intermediul acestora au agreat următoarele:

Acesta reprezintă contractul propus de Prestator și trebuie acceptat înainte de comandarea oricărui serviciu oferit de Prestator. Orice comandă confirmată de Client, prin apăsarea butonului „Vreau cont la SOLO”, reprezintă o acceptare din partea Clientului a ofertei Presatorului, în condițiile stipulate de art. 9 din Legea comerțului electronic 365/2002.

Apăsând butonul „Vreau cont la SOLO”, utilizatorul (i) ia la cunoștință de condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal și (ii) își dă acordul, în mod expres, să respecte toate clauzele din acest set de Condiții.

Definiții:

www.solo.ro : site-ul de Internet, precum și ansamblul serviciilor accesibile pe acest site web sau pe subdomeniile acestuia și inclusiv pe pagina www.solo.ro/declaratie-unica.

Serviciu : serviciile puse la dispoziție de Prestator prin intermediul site-ului www.solo.ro, sub forma unui abonament lunar sau serviciul pus la dispoziție prin intermediul www.solo.ro/declaratie-unica.

Client : persoana fizică ce face o comandă pe site-ul www.solo.ro sau www.solo.ro/declaratie-unica sau se înregistrează ca utilizator.

Comanda : comanda de achiziționare a unuia sau mai multor servicii afișate pe site-ul www.solo.ro sau www.solo.ro/declaratie-unica, realizată de Clientul care își dorește să beneficieze de acel/acele servicii.

Vizitator : persoana fizică ce vizitează website-ul www.solo.ro sau www.solo.ro/declaratie-unica, fără a fi achiziționat servicii și fără să fi făcut o Comandă.

II. CONDIȚIILE DE UTILIZARE A SERVICIULUI WWW.SOLO.RO 

2. Obiectul și acceptarea prezentului contract de prestări servicii 

2.1. Prezentul contract de prestări servicii este aplicabil tuturor comenzilor sau conturilor realizate prin intermediul www.solo.ro. Serviciile pot include: intermediere la înființare PFA/PFI cu/fără găzduire sediu profesional si/sau administrare completă a PFA/PFI. Clientul se obligă să ia la cunoștință de aceste condiții înainte de a realiza o comandă sau de a-și deschide un cont. Toate comenzile și deschiderea contului implică acceptarea de către Client a tuturor acestor condiții de prestări servicii. Acceptarea prezentului contract de către Client se face prin apăsarea butonului „Vreau cont la SOLO”.

2.2. Prestatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentele condiții de prestări servicii în orice moment. Versiunea aplicabilă unei comenzi realizate este aceea în vigoare pe www.solo.ro la momentul la care s-a plasat comanda de către Client.

2.3. Serviciile pot fi accesate de pe o serie de interfețe precum: aplicații desktop ce se instalează pe sisteme de operare Windows, Mac și Linux, aplicații iOS și Android și web browser.

2.4. Lista prețurilor serviciilor oferite se poate găsi la adresa https://www.solo.ro/pricing și, după caz, de la un reprezentant al Prestatorului prin email sau telefonic. Prețul se va stabili de către Prestator în funcție de necesitățile Clientului și de perioada pe care se achita Serviciul. Plata serviciilor de către Client reprezintă acceptarea de către acesta a prețului oferit de Prestator.

2.5. Prezentul contract de prestări servicii este însoțit și trebuie interpretat împreună cu Politica de confidențialitate găsită la adresa

https://www.solo.ro/politica-de-confidentialitate.

2.6. Prin lansarea unei comenzi și acceptarea Condițiilor, Clientul împuternicește un colaborator SOLO care îndeplinește condițiile legale să îl reprezinte în fața instituțiilor publice și private, în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de SOLO.

2.7. Colaboratorul SOLO va realiza în numele și pe seama Clientului, toate demersurile și/sau acțiunile necesare la Oficiul Național al Registrului Comerțului (O.N.R.C.) și/sau diviziunile (subsidiarele) locale sau județene ale acestuia precum si la ANAF și/sau diviziunile (subsidiarele) locale sau județene ale acestuia.

2.8. Colaboratorul SOLO va putea întocmi orice fel de cereri și declarații necesare, va depune, va primi și va ridica acte, va putea semna în numele Clientului oriunde va fi necesar, inclusiv în mod electronic. Cazurile necesare vor include, dar nu se vor limita la înființarea, modificarea (inclusiv în cazurile prevăzute de art. 6.1.3. și 6.1.4.), radierea PFA (inclusiv în cazul prevăzut de art. 6.1.5.), depunerea declarațiilor unice estimative, rectificative și definitive la ANAF și a altor declarații necesare în funcție de situația Clientului, precum și orice procedură premergătoare necesară efectuării situațiilor enumerate anterior.

2.9. În procesul de intermediere a documentelor solicitate, SOLO își rezervă dreptul de a utiliza o adresa de e-mail proprie pentru a fi în legătură directă cu instituțiile publice și private.

2.10. SOLO nu răspunde pentru erorile de înregistrare, comunicare, înscriere sau de transmitere a documentelor, făcute de persoane care nu se află sub autoritatea sa, precum funcționarii de la Registrul Comerțului, ANAF sau lucrătorii de la Poștă.

2.11. SOLO nu garantează un termen maxim de întocmire și/sau depunere a dosarului de înființare/ modificare PFA și nu este răspunzătoare de timpul în care se soluționează cererile de către Oficiul Național la Registrului Comerțului. De regulă, cererile transmise se soluționează în 3-4 zile lucrătoare de la data transmiterii cererii, dacă nu apar observații din partea Registrului Comerțului. În cazul în care apar asemenea observații, termenul de soluționare se poate prelungi până la 30 zile calendaristice. În cazul în care motivele de amânare sau de respingere a dosarelor nu se întemeiază exclusiv pe culpa SOLO, SOLO nu va fi răspunzătoare pentru oricare prelungire sau întârziere în soluționarea dosarelor și nici pentru eventualele consecințe pe care o astfel de prelungire sau întârziere o poate avea asupra activității Clientului.

3. Durata contractului

3.1. Prezentul contract se încheie pe o perioada de 12 luni începând de la data acceptării termenilor si condițiilor, iar obligațiile părților intră în vigoare de la această dată.

3.2. Imediat ce se efectuează plata abonamentului, Clientul va avea acces la serviciile incluse în pachetul abonamentului din momentul înregistrării datelor cardului bancar. Orice erori survenite la comanda făcută de Client pot fi corectate până în momentul confirmării plății de către Prestator printr-un email trimis la han@solo.ro.

3.3. În cazul în care Clientul nu notifică renunțarea la abonamentul ales cu minim 30 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului de valabilitate a abonamentului, abonamentul se va prelungi automat fără nicio formalitate.

4. Valoarea contractului și efectuarea plății

4.1. Pentru serviciile prestate, Clientul va achita Prestatorului contravaloarea abonamentului, prevăzută în momentul finalizării comenzii.

4.2. Pentru efectuarea plății, Clientul trebuie sa aibă un card bancar valid înregistrat in contul său. Dacă se dorește înlocuirea cardului bancar deja înregistrat, Clientul trebuie să își schimbe informațiile aferente cardului autorizat online solicitând sa i se comunice un link de plata adresa de email han@solo.ro sau pe WhatsApp la numarul de telefon +40720 107 656.

4.3. Sumele achitate in temeiul prezentului contract nu sunt purtătoare de TVA.

5. Disponibilitatea serviciilor afișate

5.1. Oferta Prestatorului cu privire la servicii și prețul acestora este valabilă atâta vreme cât este afișată pe www.solo.ro sau a fost convenită de părți in scris. Prestatorul își va îndeplini obligațiile contractuale imediat ce Clientul va efectua plata aferentă Serviciului selectat/convenit.

5.2. Orice modificări ale tarifelor sau cu privire la disponibilitatea serviciilor vor fi comunicate prin email la adresa de contact a Clientului din contul de utilizator sau prin intermediul aplicației cu cel puțin 30 de zile calendaristice înaintea oricărei modificări. Serviciile de mentenanță ale aplicației sunt anunțate prin intermediul aplicației sau prin email.

5.3. Clientul este responsabil cu actualizarea datelor din contul de utilizator imediat ce intervin schimbări (inclusiv modificarea datelor cardului bancar înregistrat pentru plata serviciilor SOLO).

5.4. Accesul la serviciile SOLO este posibil până la renunțarea la Serviciu și/sau ștergerea contului de Client, indiferent de progresul tehnologic sau modificări, cu excepția cazului în care Clientul nu își mai plătește abonamentul.

5.5. Prestatorul depune toate eforturile pentru a oferi permanent accesul la serviciile oferite. Perioada de disponibilitate nu include perioadele de mentenanță anunțate în prealabil prin email sau în cadrul Serviciului, însă include acele perioade de mentenanță neanunțate. Ca atare, având în vedere dependența serviciilor oferite de accesul la Internet, posibilele limitări tehnice și de sistem ce pot apărea, Prestatorul își asumă o obligație de diligență în ceea ce privește disponibilitatea serviciilor. Dacă Clientul nu a putut accesa Serviciul din motive imputabile Prestatorului pentru o perioadă mai mare de 5 zile lucrătoare, acesta poate cere rambursarea proporțională a abonamentului plătit pentru perioada în care Serviciul nu a fost disponibil.

5.6. În condițiile în care Serviciul dorit nu mai este disponibil, din motive imputabile Prestatorului, informațiile Clientului din baza de date a Prestatorului vor fi exportate si transmise acestuia. În condițiile în care Serviciul dorit nu mai este disponibil, din motive imputabile Clientului (neplata, încălcarea acestui contract etc.), Prestatorul va depune diligente pentru a exporta informațiile Clientului din baza de date a Prestatorului si pentru a le prelua acestuia. Prestatorul nu își poate asuma vreo obligație legată de modul cum aceste date pot fi încărcate în alte sisteme informatice.

6. Drepturile și obligațiile părților

6.1. Drepturile și obligațiile Clientului

6.1.1. Clientul se obligă să folosească serviciile oferite de Prestator în deplină legalitate și cunoscând dispozițiile legale în vigoare cu privire la activitatea pe care o desfășoară.

6.1.2. Clientul se obligă să respecte în totalitate prevederile legate de drepturile de autor și protecția datelor cu caracter personal în ceea ce privește datele introduse în sistem.

6.1.3. In situația in care Clientul beneficiază de serviciile de găzduire sediu profesional si sediul profesional nu mai poate fi găzduit la adresa inițială, prin acceptarea acestor termeni si conditii, acesta își da acordul in mod expres pentru schimbarea sediului profesional la o alta adresa.

6.1.4. In situația în care Clientul întârzie cu mai mult de 30 de zile plata abonamentului lunar, prin acești termeni și condiții, își dă acordul ca SOLO să procedeze la închiderea contului său.

6.1.5. In măsura in care Clientul a beneficiat de serviciile de găzduire sediu profesional din partea  Prestatorului,      Clientul se obligă ca, în termen de      45 de zile calendaristice de la închiderea contului      , sa procedeze pe cont propriu      la schimbarea sediului astfel înregistrat la Registrul Comerțului     . In caz contrar, prin acceptarea acestor termeni si condiții, Clientul  își da acordul in mod expres ca SOLO sa procedeze la radierea PFA-ului in numele sau odată cu trecerea acestui termen de 45 de zile. Odată cu aplicarea semnăturii de către Client in platforma SOLO, acesta semnează in prealabil cererea de radiere PFA pentru aceasta situație.

6.1.6. Clientul se obligă ca documentele transmise în format electronic să fie în conformitate cu originalul, iar informațiile furnizate să fie reale și corecte, sub sancțiunea prevederilor art. 322 Cod Penal. În cazul în care documentele și informațiile puse la dispoziția SOLO nu sunt corecte și reale, Clientul își asumă toată răspunderea civilă, contravențională și penală ce decurge din acest lucru.

6.2. Drepturile și obligațiile Prestatorului

6.2.1. Prestatorul asigură:

 • posibilitatea de a crea, personaliza, administra și gestiona documentele emise prin intermediul serviciilor oferite.
 • asistență pe email si WhatsApp de luni până vineri între orele 09:00 – 18:00.
 • backup al datelor.
 • conectarea la sistem printr-un protocol sigur de comunicare (https)
 • sincronizarea datelor din contul de utilizator în așa fel încât să fie disponibile de pe orice tip de dispozitiv, de oriunde, prin accesul la Internet. Serviciile oferite nu funcționează sau funcționează în mod limitat în varianta offline.

6.2.2. www.solo.ro acționează ca un găzduitor pentru conținutul adăugat de Client, în condițiile Legii 365/2002 privind comerțul electronic. În același timp, o parte limitată de date sunt stocate și pe calculatoarele Clientului. În schimb, datele nu sunt păstrate în browser sau pe mobil. Prestatorul nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea parolelor de acces la contul de utilizator sau pentru activități ce pot compromite contul Clientului. În cazul în care Prestatorul primește o notificare cu privire la existența unor servicii cu o aparență nelegală realizată de către Client, își rezervă dreptul de a suspenda contul de utilizator sau bloca accesul la acesta.

6.2.3. Prestatorul nu exercită nici un control asupra datelor și documentelor furnizate de Client.

6.2.4. Prestatorul are dreptul de a colecta date anonime despre modul de utilizare a serviciilor sale si de a le face publice în mod agregat.

7. Înregistrare, parole și responsabilități

7.1. Înregistrarea unui cont se face prin introducerea adrese de email si a numărului de telefon precum si prin stabilirea unei parole. Prestatorul recomanda utilizatorilor înregistrați să nu dezvăluie nimănui parolele de acces.

7.2. Orice acces neautorizat la elementele nepublice ale site-ul www.solo.ro sau accesul altor persoane în afara celor autorizate la un cont Solo reprezintă infracțiunea de acces fără drept la un sistem informatic și va fi sancționată conform legislației române în vigoare.

8. Răspunderea contractuală

8.1. Clientul garantează realitatea datelor introduse și poartă întreaga responsabilitate pentru acestea.

8.2. Deși în fiecare moment face eforturi în vederea asigurării calității și corectitudinii mesajelor publicate în site, Prestatorul nu poate garanta, expres sau implicit, în privința conținutului, a site-ului ori a produselor și serviciilor publicate sub egida sa.

8.3. Prestatorul își asuma răspunderea pentru orice erori in contabilitate săvârșite din culpa sa exclusivă, urmând sa suporte in locul Clientului sancțiunea contravențională aplicată Clientului de organele fiscale. Prestatorul nu răspunde pentru situații financiare incomplete in cazul in care Clientul nu a pus la dispoziția SOLO documentele financiare necesare pentru întocmirea corecta a situațiilor contabile.

9. Încetarea contractului

9.1. Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:

 1. părțile convin de comun acord încetarea contractului;
 2. neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă repetată a obligațiilor contractuale de către una din părți;
 3. decizia unilaterală a uneia dintre părți, transmisă în scris celeilalte părți; recepția notificării de încetare trebuie să aibă loc cu minimum 30 zile calendaristice înainte de data stabilită pentru încetarea colaborării. În cazul în care dispozițiile art. 16 lit. a) din Ordonanța de Urgență 34/2014 sunt aplicabile, Clientul nu se va putea retrage de la prezentele Condiții în mod unilateral;
 4. în caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragerea autorizației de funcționare a unuia din contractanți, caz în care părțile vor fi ținute a îndestula datoriile uneia către alta, datorii rezultate până la momentul intervenției cauzei de dispariție.

9.2. Încetarea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente intre părțile contractante.

9.3. In situația in care Clientul a beneficiat in mod gratuit de serviciile de intermediere la înființarea PFA-ului/PFI-ului si/sau i-a fost oferit serviciul de găzduire a sediului social la SOLO, iar acesta intenționează să denunțe unilateral contractul înainte de împlinirea termenului de 12 luni prevazut la art. 3.1, denunțarea unilaterala a contractului de către Client nu își poate produce efectele decât după achitarea de către Client a sumei de 199 lei ce reprezintă contravaloarea serviciilor de intermediere in înființarea PFA-ului/PFI-ului si/sau de găzduire a sediului social. Prin prezenta clauza se stabilește o prestație în schimbul denunțării, in conformitate cu dispozițiile art. 1.276 alin. 3 Cod Civil. 

10. Exonerarea de răspundere

10.1. Prestatorul nu va răspunde pentru niciun prejudiciu material sau moral, orice pagubă sau costuri ce pot interveni din întârzierea plăților ce sunt în sarcina Clientului, precum și încălcarea de către acesta a oricăror obligații legale, dacă aceasta încălcare nu se datorează culpei Prestatorului.

11. Forța majoră

11.1. Forța majoră exonerează de răspundere părțile, în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul contract. Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate.

11.2. Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștința celeilalte părți, în scris, în maximum 5 zile lucrătoare de la apariție, prezentând un certificat in acest sens.

12.3. Partea care invocă forța majoră are obligația să aducă la cunoștință celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile calendaristice de la încetare.

11.4. Dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult de 2 luni, fiecare partener poate renunța la executarea contractului pe mai departe. În acest caz, nici una din părți nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-și onora toate obligațiile până la această dată.

12. Legea guvernantă

12.1. Drepturile și obligațiile părților impuse de prezentul contract, precum și toate efectele juridice pe care acesta le produce vor fi interpretate și guvernate de legea română în vigoare.

12.2. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi soluționat pe cale amiabilă, iar în cazul în care soluționarea amiabilă nu este posibilă va fi adus spre soluționare în fața unui arbitru. În condițiile în care părțile nu cad de acord asupra numirii unui arbitru în termen de 15 zile calendaristice de la notificarea litigiului, competența va reveni instanțelor românești de la sediul Prestatorului.

13. Dispoziții finale

13.1. Părțile declară că au negociat toate clauzele prezentului contract și acestea sunt acceptate în mod expres prin semnarea contractului, orice înțelegere anterioară neproducând efecte juridice între acestea.

13.2. Prestatorul își rezervă dreptul de a actualiza și modifica periodic acești termeni. În astfel de cazuri, vom informa Clientul în avans, prin postarea acestei politici pe website cu 15 zile calendaristice înainte de intrarea sa în vigoare, motiv pentru care Clientul va verifica periodic conținutul acestui document. Dacă, în cadrul acestui termen, Clientul nu comunică în scris către Prestator dezacordul privind modificarea Condițiilor, atunci modificarea va fi considerată acceptată, iar noile prevederi vor produce efecte depline în raporturile dintre părți.

13.3. Orice notificare către Prestator trebuie trimisă electronic la adresa de email han@solo.ro.

Prezentul contract este disponibil la adresa https://www.solo.ro/termeni-si-conditii

III. CONDIȚIILE DE UTILIZARE A SERVICIULUI WWW.SOLO.RO/DECLARATIE-UNICA 

14. Domeniul de aplicare 

14.1. Prezentele Condiții se aplică Serviciului de generare a declarației unice, accesibil de pe pagina de internet www.solo.ro/declaratie-unica şi programelor de calculator, aplicațiilor software, soluțiilor tehnice încorporate în aceasta.

14.2. Condițiile se aplică relației contractuale dintre SOLO și orice Client al Serviciului, indiferent dacă acesta accesează Serviciul gratuit sau contra cost. Dacă un Client va încheia cu SOLO un contract specific care include, individual sau alături de alte servicii sau soluții, și Serviciul (denumit în continuare „Contract Specific”), atunci respectivul Contract Specific se va aplica cu prioritate față de prezentele Condiții.

14.3. Clientul ia cunoștință de prezentele Condiții înainte de utilizarea Serviciului și acestea sunt acceptate de Client atunci când acesta bifează căsuța „Sunt de acord cu Termenii și Condițiile SOLO” la înregistrarea pe pagina www.solo.ro/declaratie-unica. Utilizarea Serviciului presupune respectarea acestor Condiții.

14.4. Prezentele Condiții se completează, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, cu politica de confidențialitate, accesibilă la adresa de internet https://www.solo.ro/politica-de-confidentialitate sau la o adresă succesoare, după cum poate fi aceasta modificată de SOLO.

15. Utilizarea serviciului 

15.1. În schimbul și sub condiția plății prețului stabilit în limitele Condițiilor, Clientul primește dreptul de utilizare neexclusiv, netransmisibil și fără drept de sub-licențiere pentru Serviciu. Dreptul de utilizare acordat Clientului include (a) accesul de la distanță la contul Clientului de pe pagina www.solo.ro/declaratie-unica, (b) introducerea datelor și prelucrarea acestora prin intermediul soluțiilor SOLO, (c) stocarea datelor şi (d) descărcarea conținutului digital obținut în urma prelucrării datelor.

15.2. Dreptul de utilizare este acordat numai pentru Clientul înregistrat și acest drept nu este transmisibil.

15.3. Pentru utilizarea Serviciului, Clientul trebuie să introducă adresa de e-mail, numărul de telefon și să stabilească o parolă (denumite în continuare „Datele de Acces”). Clientul este responsabil pentru păstrarea în condiții de confidențialitate a Datelor de Acces, iar SOLO nu va răspunde pentru pierderea Datelor de Acces de către Client. În cazul în care Clientul are suspiciuni că Datele de Acces sunt cunoscute de persoane neautorizate, Clientul trebuie să informeze imediat SOLO și, dacă este posibil, să ia măsuri pentru schimbarea Datelor de Acces.

15.4 SOLO va avea dreptul să modifice unilateral Serviciul oricând, în măsura în care nu va reduce funcționalitățile esențiale ale acestuia.

16. Garanție 

16.1. Serviciul este pus la dispoziția Clientului ca atare, în starea de funcționare și având caracteristicile de la data înregistrării, fără altfel de garanții. În cea mai mare măsură permisă de lege și potrivit prezentelor Condiții, Serviciul este furnizat Clientului fără vreo garanție explicită, implicită, de natură legală sau contractuală privind funcționarea, calitatea, adecvarea funcționalităților, securitatea, lipsa viciilor aparente sau ascunse. Serviciul de generare automată a declarației unice oferit de SOLO nu reprezintă o consultanță fiscală în sensul Ordonanței nr. 71/2001.

16.2. Clientul cunoaște și acceptă că nici SOLO și nici partenerii SOLO nu controlează (a) funcționarea și securitatea mijloacelor de comunicare, inclusiv, fără limitare, a internetului, sau (b) funcționarea și securitatea unui alt serviciu oferit de către un terț, inclusiv, fără limitare, autorități publice sau furnizori de servicii software, servicii de găzduire sau servicii cloud. Drept urmare, funcționarea Serviciului poate fi limitată, întârziată, întreruptă sau nesigură din cauza operării defectuoase a mijloacelor de comunicare sau a serviciilor terților, iar SOLO și partenerii SOLO nu vor fi răspunzători pentru orice prejudicii, pierderi, costuri sau cheltuieli cauzate de o asemenea operare defectuoasă.

17. Proprietate intelectuală și restricții 

17.1. Clientul este titularul unic al datelor prelucrate prin utilizarea Serviciului (denumite în continuare „Datele Clientului”).

17.2. SOLO este proprietarul Serviciului, iar Clientul primește doar dreptul neexclusiv și netransmisibil de utilizare a Serviciului. În lipsa unui Contract Specific, Clientul va avea în raport cu Serviciul numai drepturile stabilite în mod expres prin Condiții, iar existența unor alte drepturi suplimentare ale Clientului este exclusă.

17.3. Clientul nu va putea:

 • elimina, modifica sau altera, în orice mod, vreun mijloc tehnic de protecție ori vreun mijloc de informare privind proprietatea intelectuală a SOLO asupra Serviciului;
 • sub-licenția, ceda, transfera, transmite, închiria sau pune la dispoziția unui terţ, în orice mod, direct sau indirect, Serviciul sau orice componentă a acestuia;
 • decompila, dezasambla, modifica, traduce sau rearanja Serviciul;
 • efectua procedee de inginerie inversă sau de analiză a structurii datelor în scopul de a dezvolta, utiliza sau întreține, direct sau indirect, soluții de programare similare cu ori derivate din Serviciu;
 • utiliza Serviciul într-un mod care să încalce prevederile legale sau să lezeze drepturile și interesele legitime ale terților, cum sunt, fără limitare, utilizarea sub o identitate falsă; comunicarea fără drept de informații din sfera vieții private; transmiterea și/sau răspândirea de comunicări injurioase, calomnioase, obscene, pornografice sau care aduc atingere bunelor moravuri; transmiterea și/sau răspândirea de mesaje care aduc atingere unor drepturi de proprietate intelectuală ale unor terți; transmiterea și/sau răspândirea de mesaje destinate să hărțuiască sau să amenințe vreuna din părți sau un terț; introducerea și/sau răspândirea de viruși informatici, programe de tip „Cal Troian”, programe de urmărire a activității (spyware), programe destinate blocării serviciului (DDoS), programe destinate accesării fără drept a unui sistem informatic sau programe destinate utilizării fără drept a unui sistem pentru obținerea unui beneficiu patrimonial, cum este, fără limitare, generarea de monede virtuale;
 • permite unui terț să realizeze vreo acțiune interzisă potrivit acestui articol.

18. Prețul serviciului 

18.1. În schimbul Serviciului de generare a declarației unice, Clientul va plăti un preț prevăzut la momentul finalizării comenzii. Prin urmare, prețul va fi plătit atunci când Clientul plasează o anumită comandă pentru acest Serviciu.

19. Răspundere 

19.1. Clientul este integral răspunzător pentru datele introduse utilizând Serviciul. SOLO are doar rol de stocare a informațiilor furnizate de Client și, prin urmare, Clientul va despăgubi SOLO pentru orice pretenție a unui terț provenind din sau în legătură cu Datele Clientului inclusiv în ceea ce privește integritatea, disponibilitatea, corectitudinea sau securitatea acestora.

19.2. SOLO nu este și nu poate fi răspunzătoare pentru diferențele ce ar putea surveni între sumele calculate în declarația unică generată prin platforma SOLO și sumele calculate ca fiind cele juste de către reprezentanții Agenției Naționale de Administrare Fiscală care au analizat situația contribuabilului, atunci când diferența se datorează furnizării de date incomplete, greșite sau false de către Client. La generarea sumelor cuprinse în declarația unică, platforma SOLO va aproxima prin adaos la ordinul unităților orice număr introdus de Client care conține zecimale.

19.3. . SOLO nu garantează că sumele calculate în declarația unică generată prin platforma SOLO vor fi sumele finale pe care contribuabilul le va avea de plată către Agenția Națională de Administrare Fiscală. În cazul în care declarația unică generată prin intermediul Serviciului cuprinde erori de calcul/de formule din culpa SOLO, SOLO își va asuma răspunderea exclusiv pentru penalitățile, dobânzile și amenzile la care ar putea fi supus Clientul în baza declarației generate în mod eronat și în niciun caz nu își va asuma răspunderea pentru diferența dintre sumele calculate și completate în declarația unică și sumele finale de plată stabilite și calculate sau recalculate de către reprezentanții ANAF, care au analizat situația contribuabilului.

19.4. În cazul în care Clientului i se aplică sistemul de taxare aferent normei de venit, gradele de reducere ale acesteia de care se va ține cont la momentul generării declarației unice prin platforma SOLO, vor fi exclusiv cele expres menționate la momentul la care Clientul completează informațiile necesare generării declarației unice.

19.5. Gradele de reducere sunt și țin cont exclusiv de: desfășurarea activității într-un spațiu închiriat, îngrijirea unui copil sub 2 ani, îngrijirea unui copil sub 3 ani, îngrijirea mai multor copii sub 3 ani, îngrijirea unui copil între 2 și 14 ani, îngrijirea unui copil cu handicap între 2 și 14 ani, disponibilizarea în ultimele 3 luni și aflarea în primul an de activitate ca PFA, vârstă, handicap (I, II, III sau IV), statutul de angajat (2, 4 sau 8 ore), perioada angajării (pe care SOLO o consideră exclusiv ca fiind întregul an declarat), statutul de student, sex, și locul desfășurării activității care este considerat adresa sediului social, indiferent dacă activitatea se desfășoară în afara sediului. Orice alte grade de reducere prevăzute de lege care s-ar putea aplica situației Clientului nu vor fi reflectate de declarația unică generată prin platforma SOLO și SOLO nu va răspunde în niciun caz pentru eventuala compensare a diferenței dintre sumele înscrise în declarația unică și sumele finale de plată stabilite și calculate sau recalculate de către reprezentanții ANAF cu referire la gradele de reducere aplicabile, în conformitate cu dispozițiile de mai sus ale art. 19.3..

19.6. În situația în care Clientului i se aplică sistemul de taxare aferent normei de venit și oferă platformei SOLO informația că pentru anul estimat este angajat, SOLO va considera că acest statut se va menține pe întregul an estimat. În cazul în care vor interveni schimbări în ce privește situația de angajat al Clientului și Clientul dorește ca SOLO să îi depună declarația unică definitivă în anul următor, Clientul este obligat să furnizeze către SOLO perioada exactă în care a fost angajat, prin e-mail la adresa han@solo.ro, astfel încât SOLO să poată depune declarația unică definitivă în conformitate cu situația reală a Clientului. SOLO nu va răspunde pentru informațiile solicitate și nefurnizate conform prezentului art. 19.6.

19.7 În situația în care Clientului i se aplică sistemul de taxare aferent normei de venit, își modifică sediul social în cursul anului și dorește ca SOLO să îi depună declarația unică definitivă în anul următor celui în curs, acesta este obligat să comunice către SOLO prin email la adresa han@solo.ro noul sediu social astfel încât SOLO să poată depune declarația unică definitivă în conformitate cu situația reală a Clientului. SOLO nu va răspunde pentru informațiile solicitate și nefurnizate conform prezentului art. 19.7.

19.8. Prin utilizarea Serviciului de generare a declarației unice, Clientul își dă acordul ca redirecționarea de 3,5% din impozitul pe venitul său să se facă exclusiv către Teach for Romania, HOSPICE Casa Speranței sau Asociația LaPrimulBebe, Clientul putând opta să susțină prin platforma SOLO numai unul dintre cele trei ONG-uri enumerate anterior. În cazul în care pentru această redirecționare este necesară depunerea unei declarații suplimentare, Clientul își dă acordul ca SOLO să îndeplinească în numele său această depunere a formularului adițional.19.9. SOLO depune toate diligențele astfel încât Serviciul să se bazeze pe informații actualizate și corecte, însă există posibilitatea ca, datorită deselor schimbări legislative sau procedurale, informațiile conținute în Serviciu să conțină la un moment dat anumite erori sau omisiuni pentru care SOLO nu își asumă răspunderea.

19.10. SOLO nu va răspunde pentru nici un fel de prejudicii indirecte sau beneficii nerealizate, inclusiv, fără limitare la, pierderea, alterarea, distrugerea sau divulgarea datelor, provenind din sau în legătură cu utilizarea Serviciului.

19.11. Dreptul la acțiune pentru orice pretenții provenind din sau în legătură cu orice contract ori provenind din sau în legătură cu utilizarea Serviciului se va prescrie în termen de un (1) an de la data la care respectivul drept a luat naștere. Orice acțiune ulterioară va fi respinsă ca prescrisă.

20. Funcționalitățile Serviciului și depunerea declarațiilor 

20.1. Următoarele funcționalități nu sunt acoperite de Serviciul oferit prin platforma www.solo.ro/declaratie-unica:

 • Declarații rectificative;
 • Stabilirea impozitului pe veniturile din activități independente realizate din România, impusă pe bază de norme de venit în cazul contribuabililor care au început activitatea în luna decembrie a anului de impunere;
 • Bonificație pentru plata impozitului pe venitul anual și a contribuțiilor sociale;
 • Opțiunea de modificare a modalității/formei de exercitare a activității;
 • Opțiunea de menționare a suspendării activității;
 • Opțiunea de menționare a reluării activității;
 • Opțiunea de menționare a încetării activității;
 • Opțiunea de modificare a formei de impozitare.
 • Declarații în cazul cărora cuantumul cheltuielilor înregistrate depășește cuantumul veniturilor obținute în anul pentru care se genereaza declarația unică. Pentru Clienții care obțin venituri din activitatea de persoană fizică autorizată, aceste două sume vor fi considerate de platforma SOLO ca fiind egale, neînregistrându-se sume pe minus.

20.2. SOLO nu este și nu poate fi răspunzătoare pentru completarea greșită a declarației în cazul în care Clientul se regăsește în una dintre situații de la art. 20.1.

20.3. . SOLO nu este răspunzătoare pentru transmiterea declarației către Agenția Națională de Administrare Fiscală, această responsabilitate fiind în sarcina Clientului, cu excepția Clienților care sunt deja abonați SOLO conform capitolului II al prezentelor Condiții. Ca atare, SOLO nu este și nu poate fi răspunzătoare pentru procesarea eronată, întârziată sau defectuoasă a declarației unice de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, atunci când declarația unică a fost generată folosind platforma www.solo.ro/declaratie-unica.

21. Durată, reziliere și denunțare 

21.1. Contractul între Client și SOLO este încheiat pe durata nedeterminată și începe la data înregistrării contului de către Client.

21.2. Fără a aduce atingere prevederilor art. 16 lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 34/2014, Clientul va putea renunța oricând la utilizarea Serviciului, prin transmiterea unei notificări scrise către SOLO la adresa de email han@solo.ro. Renunțarea va produce efecte în 10 zile lucrătoare de la primirea notificării de către SOLO.

21.3. SOLO va putea denunța unilateral contractul încheiat cu Clientul prin transmiterea unui preaviz de 30 de zile calendaristice.

21.4. Contractul încetează de drept în termen de trei (3) ani de la data ultimei utilizări a Serviciului de către Client.

21.5. Încetarea contractului în conformitate cu aceste Condiții nu are efect asupra obligațiilor deja scadente între părți.

21.6. SOLO va restricționa accesul Clientului la Serviciu începând cu data încetării.

22. Confidențialitate 

22.1. Părțile nu vor dezvălui terților informațiile confidențiale la care au acces în urma furnizării și, respectiv, utilizării Serviciului.

22.2. Nu va fi considerată informație confidențială: (a) informația dobândită de oricare dintre părți în mod independent, fără a avea legătură cu cealaltă parte, înainte de încheierea contractului, (b) informația dobândită de oricare dintre părți de la un terț după încheierea contractului, dacă partea care a dobândit informația nu este ținută de o obligație de confidențialitate în raport cu terțul, sau (c) informația care a devenit publică din cauze independente de partea care a primit informația.

22.3. Oricare parte va putea transmite informații confidențiale la cererea unei autorități publice în exercitarea de către aceasta a atribuțiilor ei stabilite prin lege. În acest caz, în măsura permisă de lege, partea în cauză va informa în cel mai scurt cealaltă parte în legătură cu (a) natura cererii autorității publice, (b) informațiile dezvăluite și (c) data dezvăluirii acestora.

22.4. . SOLO poate colecta date anonimizate legate de utilizarea Serviciului de către Client pentru elaborarea de statistici și studii și le poate face publice în vederea descrierii modului de utilizare a www.solo.ro/declaratie-unica.

23. Alte clauze 

23.1 Prezentul Capitol III se completează în mod corespunzător cu prevederile Capitolului II al prezentelor Condiții, în măsura în care acestea nu intră în conflict.

 

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE
„Programul de recomandare SOLO”


SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI
Organizatorul prezentei campanii promoționale („Campania”) este SOLO Fintech S.R.L., cu sediul în str. Maior Gh. Șonțu nr. 6, etaj 4, Sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/15636/2021, CUI RO44884006, denumit în continuare „Organizatorul” sau „SOLO”.
 

Campania promoțională se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentului regulament („Regulamentul”). Acesta este disponibil oricărui participant, în mod gratuit, pe întreaga durată a Campaniei, prin accesarea paginii Organizatorului: www.solo.ro.

SECȚIUNEA 2. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE
În perioada 26.09.2022 - 30.11.2022 („Perioada de Campanie”), SOLO va desfășura prezenta Campanie promoțională constând într-un program de recomandare, prin care va oferi câte 50 RON net:
 

 • fiecărui client existent SOLO, care invită un nou client să se înregistreze în aplicația SOLO, în numerar; și
 • fiecărui client nou care a fost invitat să se înregistreze în aplicația SOLO, de către un client existent, sub formă de reducere de preț.
   

Condițiile prevăzute mai jos trebuie îndeplinite cumulativ, atât de clientul existent SOLO, cât și de clientul nou SOLO, pentru ca oricare dintre aceștia să primească premiul, respectiv reducerea de preț:
 

Clientul existent SOLO (Persoana care Recomandă):

 • s-a înregistrat cu un cont plătitor la SOLO, în conformitate cu prevederile termenilor și condițiilor publicate pe site-ul https://www.solo.ro/termeni-si-conditii, la care clientul a consimțit în prealabil;
 • invită clientul nou în aplicația SOLO în decursul Perioadei de Campanie, folosind codul furnizat în aplicație;
 • în cazul în care colaborează cu un partener SOLO, invită un client nou care nu colaborează la rândul său pentru un partener SOLO;
 • are plata abonamentului SOLO la zi la momentul îndeplinirii condițiilor pentru acordarea premiului.


 
Clientul nou SOLO (Persoana Recomandată):

 • s-a înregistrat cu un cont plătitor la SOLO în decursul Perioadei de Campanie, respectând prevederile termenilor și condițiilor publicate pe site-ul https://www.solo.ro/termeni-si-conditii și la care clientul a consimțit în prealabil;
 • a utilizat link-ul de invitație primit de la un client existent SOLO în decursul Perioadei de Campanie;
 • în cazul în care va colabora cu un partener SOLO, trebuie să fi fost invitat de către un client existent care nu lucrează la rândul său pentru un partener SOLO;
 • rămâne client SOLO cel puțin pentru o perioadă de o lună, având două plăți consecutive ale abonamentului efectuate cu succes.
   

În prezent, partenerii SOLO sunt: iCredit, Chop-Chop, Skillab, Integrity Deal, Smartioo, Marago Fleet, Logistica si Management, HiO Delivery, Glow2Go, ADD26, eRide Motion, Vault Estate, STF Fleet, Raulino Delivery, The Driver, Dakota Quantum, eQualifai, la care se pot adăuga noi parteneri pe durata desfășurării Campaniei promoționale. Lista actualizată a partenerilor SOLO poate fi consultată în momentul creării contului în aplicație.SECȚIUNEA 3. ACORDAREA PREMIILOR
Atât premiul oferit clientului existent SOLO, cât și reducerea de preț acordată clientului nou SOLO vor fi efectuate în conturile bancare specificate de către clienții respectivi, în termen de maximum 30 zile calendaristice de la data la care s-au îndeplinit toate condițiile de mai sus. Reducerea de preț de 50 RON va fi aplicată printr-un sistem de rambursare (cashback). 
 

Pentru evitarea oricărui dubiu, fiecare client existent SOLO va primi separat câte un premiu de 50 RON pentru fiecare client nou care se înregistrează la SOLO, fiind eligibil de un număr nelimitat de ori pentru a participa la prezentul program de recomandare. Prin urmare, nu există o valoare maximă a premiilor acordate prin prezentul program de recomandare. 
 

În situația în care condițiile prezentului Regulament sunt îndeplinite de către cele două persoane, ambele persoane fizice primesc câte un premiu, respectiv o reducere de preț.
Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină și să vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute de către câștigători în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, orice alte obligații de natura fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorilor.  
 

Înainte de începerea Campaniei și după încetarea acesteia, îndeplinirea condițiilor menționate în prezentul regulament nu conferă dreptul de a participa la prezenta Campanie. Premiile se vor acorda garantat, fără tragere la sorți.
 

Orice eroare cu privire la datele furnizate de către participanți nu atrage răspunderea Organizatorului Campaniei promoționale. Astfel, Organizatorul nu are nici un fel de obligație de acordare a premiilor în cazul furnizarii unor date eronate care au condus la imposibilitatea identificarii și anuntarii castigatorului. 
 

Castigatorii vor fi anuntati de virarea premiilor printr-un email comunicat la adresele precizate de aceștia la momentul înregistrării contului în site-ul SOLO.ro. Banii vor fi virați în contul bancar completat de castigatori in Secțiunea Profil => Conturi. 


SECȚIUNEA 4. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
Datele cu caracter personal ale participanților la Campania promoțională sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile legale privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, astfel cum acestea sunt prevăzute de Regulamentul General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 („Regulamentul GDPR”), legislația subsecventă în această materie și respectiv Legea 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protectia vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.  
 

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în vederea îndeplinirii scopurilor prezentei Campanii promoționale, respectiv promovarea și derularea Campaniei, verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate conform Secțiunii 2. Condiții de eligibilitate de mai sus, identificarea participanților eligibili, acordarea premiilor și toate operațiunile aferente îndeplinirii obligațiilor fiscale ce derivă din derularea acestei Campanii. 
 

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în baza realizării interesului legitim al SOLO FINTECH S.R.L., conform art. 6 alin (1) lit. f) din Regulamentul GDPR. Categoriile de date supuse prelucrării în scopurile identificate anterior sunt: date de identificare ale clienților, date de contact, banca și contul IBAN. 
În vederea realizării scopurilor de prelucrare menționate, SOLO va prelucra datele cu caracter personal pe durata Campaniei promoționale, precum și ulterior, atunci când există o cauză legitimă pentru a proceda astfel (de exemplu, pentru a furniza informațiile solicitate sau pentru a respecta obligațiile legale, fiscale sau contabile). 
 

În situația în care clientul refuză prelucrarea datelor menționate pentru scopurile identificate mai sus, SOLO va fi în imposibilitate de a acorda reducerea de preț, fără însă a afecta în alt fel relațiile contractuale încheiate cu SOLO.
 

Organizatorul asigură confidențialitatea datelor cu caracter personal prelucrate, în conformitate cu prevederile legale. Accesul la informațiile tratate drept confidențiale va fi limitat la acele persoane, care prin natura activității desfășurate, este necesar să ia cunoștință de aceste informațiim în scopul ducerii la îndeplinire a scopului, a raporturilor juridice născute in relatie cu SOLO. Aceste persoane sunt tinute sa respecte caracterul confidential al acestor informatii, asumandu-si la randul lor obligatia de a asigura si pastra confidentialitatea acestor date si informatii si de a le prelucra in conformitate cu cerintele legale. 
 

În situația descoperirii de către Organizator a unei/unor fapte cu privire la care există suspiciuni întemeiate de fraudă, se va proceda după cum urmează:
a) dacă fapta este descoperită anterior acordării premiului, atunci Organizatorul are dreptul sa elimine persoana care a săvârșit frauda din cadrul Participanților; 

b) dacă fapta este descoperită ulterior acordarii premiului, Organizatorul este în drept să solicite persoanei care a savarsit fraudă returnarea premiului. 

SECȚIUNEA 5. LITIGII 
 

Eventualele neînțelegeri apărute între Organizator și participanții la Campania promoțională se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care rezolvarea amiabilă nu va fi posibilă, acestea vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești române competente, în conformitate cu prevederile legislației române. 
 

SECȚIUNEA 6. ALTE CLAUZE
Participarea la prezenta Campanie promoțională implică obligativitatea participanților de a accepta prevederile prezentului Regulament și a legislației aplicabile. 
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament prin acte adiționale, eventualele modificări intrând în vigoare după ce acestea vor fi făcute publice prin afișarea lor pe site-ul www.solo.ro.

SOLO FINTECH S.R.L.
prin Annemarie Fabian, în calitate de administrator