Termeni și Condiții


contract de utilizare a serviciilor SOLO
(v 1.11 – 01.04.2024)

I.PĂRȚILE CONTRACTANTE 

1.1. SOLO Fintech SRL, o societate cu răspundere limitată înființată și care funcționează în conformitate cu legile din România, cu sediul în str. Maior Gheorghe Șonțu nr. 6, etaj 4, Sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/15636/2021, CUI RO44884006, denumită în continuare „Prestatorul” sau „SOLO”

și

1.2. Clientul, abonat la serviciile oferite de SOLO si utilizator al platformelor www.solo.ro și https://du.solo.ro (în continuare, orice trimitere la această platformă va face referire și la toate subdomeniile acesteia) și a serviciilor oferite prin intermediul acestora, denumit în continuare „Clientul”,

denumiți în mod colectiv „Părțile”, au agreat următoarele:

Definiții:

www.solo.ro: site-ul de Internet, precum și ansamblul serviciilor accesibile pe acest site web sau pe subdomeniile acestuia și inclusiv pe pagina https://du.solo.ro.

Serviciu: serviciile puse la dispoziție de Prestator prin intermediul site-ului www.solo.ro, sub forma unui abonament lunar sau serviciul pus la dispoziție prin intermediul https://du.solo.ro.

Client: persoana fizică/Persoana fizica autorizata/Intreprinderea Individuala/Persoana fizică independentă ce face o comandă pe site-ul www.solo.ro sau https://du.solo.ro sau se înregistrează ca utilizator.

Comanda: comanda de achiziționare a unuia sau mai multor servicii afișate pe site-ul www.solo.ro sau https://du.solo.ro, realizată de Clientul care își dorește să beneficieze de acel/acele servicii.

II. CONDIȚIILE DE UTILIZARE A SERVICIULUI WWW.SOLO.RO 

2. Obiectul și acceptarea prezentului contract de prestări servicii 

2.1. Prezenții termeni și condiții (denumite în continuare „Condițiile”)  reprezintă un contract propus de Prestator, care  trebuie încheiat înainte de comandarea oricărui serviciului oferit de acesta. Orice comandă confirmată de Client, prin apăsarea butonului „Vreau cont la SOLO”, reprezintă o acceptare din partea Clientului a ofertei Presatorului, care duce la încheierea acestui contract, în condițiile stipulate de art. 9 din Legea comerțului electronic 365/2002.

2.1.1. Prin bifarea câmpului „Am citit, sunt de acord cu termenii și condițiile SOLO și să primesc informări despre contul meu la SOLO” utilizatorul își dă acordul, în mod expres, să respecte toate clauzele acestor Condiții pe care consimte că le-a citit în prealabil și le-a înțeles și confirma ca a luat cunoștință de condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal. 

2.1.2. Prezentele Condiții sunt aplicabile tuturor comenzilor sau conturilor realizate prin intermediul www.solo.ro. Serviciile pot include: asistență și intermediere la înființare unui PFA, găzduirea sediului profesional și/sau accesul la platforma www.solo.ro care le permite clientilor sa emită facturi și să își administreze un PFA/PFI/II. Clientul se obligă să ia cunoștință de aceste Condiții înainte de a realiza o comandă sau de a-și deschide un cont. Toate comenzile și deschiderea contului implică acceptarea de către Client a tuturor acestor Condiții.

2.2. Serviciul de găzduire a sediului social constă în furnizarea de către SOLO a unei adrese de corespondență situate în Municipiul București, la care SOLO are acces în mod continuu și neîntrerupt. Furnizarea acestui serviciu nu implică faptul că sediul Clientului va fi stabilit la aceeași adresă la care este situat și sediul social al SOLO Fintech S.R.L.. Fiind o adresă de corespondență, Clientul al cărui sediu va fi găzduit de SOLO va desfășura activitatea numai în afara sediului social. În situația în care activitatea sa economică este intrinsec legată de o desfășurare efectivă la sediu, Clientul este responsabil să anunțe SOLO în acest sens și, după caz, va fi nevoit să își schimbe sediul social sau să își deschidă un punct de lucru. Clientul care solicită furnizarea serviciului de găzduire a sediului social, semnează în mod automat la finalizarea creării contului, și un contract de comodat încheiat direct cu un colaborator SOLO care este proprietar al sediului în cauză. Pentru înlăturarea oricărui dubiu, sediul social va fi stabilit în Mun. București, Sectorul 1, B-dul Bucureștii Noi.

2.3. Prestatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentele Condiții în orice moment. Versiunea aplicabilă unei comenzi realizate este aceea în vigoare pe www.solo.ro la momentul la care s-a plasat comanda de către Client. În eventualitatea în care Clientul nu este de acord cu conținutul schimbărilor Condițiilor, acesta are opțiunea de a renunța la abonamentul său SOLO în cadrul platformei www.solo.ro. Continuarea abonamentului după ce Clientul a fost notificat cu privire la modificarea Conditiilor reprezinta o acceptare tacită a noilor clauze contractuale.

2.4. Serviciile pot fi accesate de pe o serie de interfețe precum: aplicații desktop ce se instalează pe sisteme de operare Windows, Mac și Linux, aplicații iOS și Android și web browser.

2.5. Lista prețurilor serviciilor oferite se poate găsi la adresa https://www.solo.ro/pricing și, după caz, de la un reprezentant al Prestatorului prin email. Prețul se va stabili de către Prestator în funcție de necesitățile Clientului și de perioada pe care se achită Serviciul. Plata serviciilor de către Client reprezintă acceptarea de către acesta a prețului oferit de Prestator.

2.6. Prezentele Condiții sunt însoțite și trebuie interpretate împreună cu Politica de confidențialitate găsită la adresa https://www.solo.ro/politica-de-confidentialitate.

2.7. Prin lansarea unei comenzi și acceptarea acestor Condiții (adică a prezentului contract), precum și prin aplicarea semnăturii sale în fluxul din platforma SOLO prin care se face înregistrarea contului, Clientul își da acordul cu privire la: 

2.7.1. Semnarea în nume propriu unui contract de asistență juridică și a unei împuterniciri avocațiale (conform modelelor de la articolul 2.7.2.1 de mai jos și anexate la prezentul contract) cu Cabinetul de Avocat Alexandra Chițan (sau cu un alt cabinet de avocatura cu care SOLO colaborează) prin care Cabinetul de avocat este împuternicit de către Client (precum și forma de organizare a acestuia PFA/PFI/II) să îl reprezinte pe acesta în fața autorităților statului (inclusiv la ANAF și Oficiul Registrului Comerțului) în situațiile legate de înființarea PFA/PFI/II-ul sau administrarea ulterioară a PFA/PFI/II-ul său, inclusiv pentru următoarele acțiuni și activități:

2.7.1.1. reprezentare, întocmire, semnare, depunere, ridicare documente pentru înființare, mențiuni de modificări și radiere PFA/PFI/II. În îndeplinirea mandatului primit de la Client, avocatul cu care SOLO decide să colaboreze va realiza în numele și pe seama Clientului, toate demersurile și/sau acțiunile pentru care a fost împuternicit necesare la Oficiul Național al Registrului Comerțului (O.N.R.C.) și/sau diviziunile (subsidiarele) locale sau județene ale acestuia.

2.7.1.2. depunere, semnare documente și declarații fiscale, înregistrare semnătură electronică în numele clientului. În îndeplinirea mandatului primit de la Client avocatul cu care SOLO decide să colaboreze va depune toate documentele necesare (incluzând formularul F150) pentru împuternicirea avocatului ca prin aplicarea semnăturii electronice a acestuia (avocatului) să depună declarații la ANAF în numele clientului în legătură cu activitatea PFA/PFI/II. Aceste documente și declarații se vor putea depune în numele clientului și al PFA/PFI/II-ului acestuia. Acestea pot fi declarații unice (D212) estimative, rectificative și definitive precum și alte declarații necesare în funcție de situația Clientului (exemplificând dar fără a ne limita la: D100; D207; D300; D301; D390; D394; D700).

2.7.1.3. deschidere SPV (persoană fizică și persoană juridică - PFA;PFI;II): împuternicirea avocațială este generală pentru toate operaţiunile din SPV, împuternicirea conţine acordul Clientului cu privire la accesul avocatului colaborator la informaţiile referitoare la istoricul acţiunilor anterioare din SPV al persoanei reprezentate și sunt acceptaţi termenii şi condiţiile de utilizare a SPV. Această împuternicire se acordă inclusiv pentru conformarea cu sistemul RO e-factura. În îndeplinirea mandatului Cabinetul de Avocat Alexandra Chițan (sau un alt cabinet de avocatură cu care colaborează SOLO) este împuternicit să înregistreze Clientul - PFA/PFI/II ca utilizator persoană juridică în Spațiul Privat Virtual al ANAF (SPV PJ). SPV PJ al ANAF cuprinde, totodată, și unele informații cu caracter personal care se găsesc în Spațiul Privat Virtual deținut de persoana fizică - reprezentant legal al PFA/PFI/II (SPV PF). Din acest considerent, nu va fi necesar și nu se va deschide efectiv cont în SPV PF prin împuternicit, dar, prin deschiderea unui cont în SPV PJ, se va asigura accesul împuternicitului la întregul istoric al acțiunilor anterioare din SPV ale Clientului. Pentru înrolarea în SPV PJ, Cabinetul de Avocat Alexandra Chițan va utiliza un certificat digital propriu deținut de avocatul titular al Cabinetului, care este obținut de la un furnizor autorizat. Mandatul pentru deschiderea SPV PJ reprezintă o obligație de mijloace, astfel încât, în cazul în care unitatea fiscală a ANAF la care este arondat Clientul refuză din orice motiv înrolarea în SPV PJ a utilizatorului cu înregistrarea certificatului digital al avocatului titular, Clientul înțelege să își procure pe numele său un certificat digital autorizat și să îl folosească la deschiderea SPV PJ. Pentru evitarea oricărui dubiu, solicitarea de înrolare în SPV PJ va presupune derularea de către împuternicit a unui proces exclusiv online. Așadar, împuternicitul nu se obligă să se prezinte la ghișeu, personal sau prin delegat, prezență care ar putea fi solicitată de către ANAF pentru soluționarea cererii de înrolare în SPV PJ. 

2.7.2. Tot prin lansarea unei comenzi și acceptarea acestor Condiții (adică a prezentului contract), precum și prin aplicarea semnăturii sale în pasul corespunzător din fluxul urmat de Client în platforma SOLO prin care se face înregistrarea contului, Clientul își da acordul cu privire la faptul ca semnătura sa va fi aplicată pe toate documentele necesare in procesul de înființare a PFA/PFI/II-ul său si pentru administrarea ulterioara a PFA/PFI/II-ul său, inclusiv documentele de la punctele 2.7.2.1, 2.7.2.2, 2.7.2.3 si 2.7.2.4 de mai jos. Anexa 1 cuprinde un model din fiecare dintre aceste documente.

2.7.2.1. Documentele de împuternicire a avocatului care vor fi transmise către autorități în toate situațiile și procesele pentru care acesta a fost împuternicit:

2.7.2.2. Documentele necesare în procesul de înființare a PFA-ului Clientului (dacă PFA-ul nu este încă înființat)

2.7.2.3. Documentele necesare în procesul de radiere PFA/PFI/II (la cererea Clientului)

2.7.2.4. În relația cu ANAF

2.7.3. Clientul este de acord că onorariul pentru serviciile avocațiale prestate în beneficiul său este acoperit prin plata abonamentelor lunare la platforma SOLO si este inclus in onorariul global din contractul de asistență juridică dintre SOLO și  Cabinetului de avocat Alexandra Chițan (sau alt Cabinet de Avocat cu care colaborează SOLO). 

2.8. Pentru conformarea cu sistemul RO e-factura, SOLO oferă serviciul de transmitere și de recepționare a e-facturilor Clientului în platforma deținută de ANAF. Pentru punerea la dispoziție a acestui serviciu, Clientul trebuie să autorizeze în platforma SOLO certificatul digital folosit la înrolarea în SPV PJ sau să fie înrolat cu succes în SPV PJ cu certificatul digital deținut de avocatul titular al Cabinetului de avocat Alexandra Chițan (sau alt Cabinet de Avocat cu care colaborează SOLO). 

2.8.1. În situația în care Clientul conectează în platforma SOLO un certificat digital propriu, prin acceptarea prezentelor Condiții, își dă acordul ca autorizarea la 90 de zile care ar trebui solicitată recurent Clientului pentru revalidarea token-ului aferent certificatului digital să se facă automat de către SOLO. În cazul în care autorizarea eșuează, Clientul se obligă să refacă procesul de autorizare în platforma SOLO astfel încât sa poată transmite și recepționa e-Facturile acestuia. 

2.8.2. Prin acceptarea prezentelor Condiții, Clientul este de acord ca SOLO să aibă acces în SPV PJ al Clientului, constând în modulul corespunzător sistemului RO e-factura (inclusiv, dar fără a se limita la transmitere și recepționare e-facturi, colectare erori, preluare informații generale din inbox-ul e-factura).

2.8.3. Prin acceptarea prezentelor Condiții, Clientul își dă expres acordul ca, de la momentul efectuării plății și a furnizării documentului de identitate, să se inițieze de către Prestator un proces de înrolare în SPV PJ, în condițiile prevăzute de 2.7.1.3., inclusiv în situația în care a autorizat în prealabil un certificat digital propriu în platforma SOLO. În acest din urmă caz, Clientul înțelege că, pentru același SPV PJ, se pot înregistra simultan mai multe certificate digitale.

2.8.4. Refuzul din partea Clientului de acordare a accesului total sau parțial în SPV PJ, exprimat inclusiv, dar fără limitare, prin:

 • neacceptarea deschiderii SPV PJ, cu implicațiile prevăzute art. 2.7.1.3., sau
 • neacceptarea înregistrării certificatului digital propriu în platforma SOLO în condițiile art. 2.8.1., sau
 • neacceptarea dispozițiilor art. 2.8.2.

oferă dreptul Prestatorului de a denunța unilateral prezentul contract cu efect imediat.

2.8.5. Începând cu data la care Prestatorul are acces în SPV PJ al Clientului potrivit art. 2.8., Prestatorul va transmite facturile care trebuie raportate în sistemul RO e-factura conform cerințelor fiscale, în termenul și în condițiile prevăzute de art. 8.4.. Prestatorul va pune la dispoziția Clientului, în termen rezonabil, rezultatul transmiterii acestor facturi.

2.8.6. Fără a aduce atingere dispozițiilor art. 2.8.5. și cu respectarea art. 8.4., Clientul înțelege că, dacă prezentul contract încetează înainte de transmiterea efectivă a unor facturi emise sau încărcate în platforma SOLO, atunci Prestatorul își rezervă dreptul de a nu mai raporta respectivele facturi în sistemul RO e-factura. În acest caz, Clientul răspunde pentru eventualele raportări defectuoase ce pot fi constatate de organele abilitate.

2.8.7. În ceea ce privește facturile emise de Client în afara platformei SOLO și încărcate apoi în contul său, acesta înțelege că trebuie să aleagă expres, pentru fiecare factură în parte ce trebuie raportată conform cerințelor fiscale, care dintre acestea trebuie să fie transmise de către Prestator în sistemul RO e-factura. În cazul facturilor care trebuie raportate, dar pentru care Clientul optează ca Prestatorul să nu le transmită, Clientul își asumă faptul că le va raporta pe cont propriu. 

2.8.8. În ceea ce privește facturile emise de Client din platforma SOLO și care trebuie raportate în sistemul RO e-factura, prin acceptarea prezentelor Condiții, Clientul înțelege că acestea se transmit de către Prestator, cu respectarea prevederilor art. 8.4. și 8.5.. În situația în care Clientul nu este de acord cu transmiterea facturilor menționate la prezentul articol, Prestatorul are dreptul de a denunța unilateral prezentul contract cu efect imediat.

2.9. În procesul de intermediere a documentelor solicitate, SOLO își rezervă dreptul de a utiliza o adresa de e-mail proprie pentru a fi în legătură directă cu instituțiile publice și private.

2.10. SOLO nu răspunde pentru erorile de înregistrare, comunicare, înscriere sau de transmitere a documentelor, făcute de persoane care nu se află sub autoritatea sa, precum funcționarii de la Registrul Comerțului, ANAF, lucrătorii de la Poștă sau din cadrul serviciilor de curierat.

2.11. Din cauza ca, uneori, autoritățile statului își exercita cu întârziere unele îndatoriri iar regulile pe baza cărora funcționează Registrul Comerțului și ANAF nu sunt clare și nici nu sunt aplicate consecvent, SOLO nu poate garanta un termen maxim de întocmire și/sau depunere a dosarului de înființare/ modificare PFA/PFI/II și nu este răspunzătoare de termenul în care se soluționează cererile de către Oficiul Național la Registrului Comerțului. SOLO nu va fi răspunzătoare pentru oricare prelungire, întârziere sau respingere în soluționarea dosarelor și nici pentru eventualele consecințe pe care o astfel de prelungire, întârziere sau respingere o poate avea asupra activității Clientului.

2.12. Clientul înțelege și își asumă faptul că, în situația în care, după depunerea dosarului la Registrul Comerțului competent, acesta dorește să facă modificări asupra opțiunilor exprimate în procesul de înființare a PFA-ului, există riscul ca Registrul Comerțului să înființeze PFA-ul cu informațiile din dosarul depus inițial. SOLO va transmite modificările indicate către Registrul Comerțului dar Clientul își asumă faptul că termenul de soluționare a dosarului se poate prelungi până la 30 de zile calendaristice sau, în cazuri excepționale, chiar si mai mult.

2.13. Fără a aduce atingere dispozițiilor art. 2.12., în situația în care Clientul renunță la înființarea unui PFA între momentul depunerii dosarului la Registrul Comerțului competent și admiterea dosarului, SOLO va proceda în termen rezonabil la radierea PFA-ului.

2.14. Prin acceptarea prezentelor Condiții, Clientul ia cunoștință de faptul că, pentru a fi titularul unui PFA/II, acesta trebuie să aibă cel puțin 18 ani, iar pentru a fi titularul unui PFI, acesta trebuie să aibă cel puțin vârsta specificată în reglementarea profesiei liberale pe care o are. Prin urmare, SOLO este complet exonerată de răspundere dacă va intermedia cu succes înființarea unui PFA/PFI/II al cărei reprezentant legal nu îndeplinește cerința vârstei legale.

2.15. În situația în care Clientul este plătitor de TVA și înregistrează un sold de TVA negativ care este eligibil de a fi rambursat, prin acceptarea prezentelor Condiții, acesta este de acord ca soldul de TVA negativ să fie utilizat exclusiv pentru compensarea unui eventual sold de TVA de plată pe care l-ar înregistra în viitor și nu va fi, propriu-zis, rambursat. De asemenea, Clientul înțelege că, pentru ca Prestatorul să poată depune în mod corect, complet și la timp declarațiile referitoare la activitatea Clientului ca plătitor de TVA, acesta trebuie să furnizeze toate documentele privind situația contabilă existentă anterior încheierii prezentului contract.

2.16. În vederea ținerii contabilității la nivelul impus de cerințele fiscale, Prestatorul își rezervă dreptul de a considera în mod rezonabil ce cheltuieli încărcate de Client în contul său sunt sau nu deductibile. 

2.17. Prestatorul oferă posibilitatea Clientului de a emite facturi storno direct din platforma SOLO sau din afara ei (caz în care Clientul le încarcă în contul său). Clientul înțelege că o factură storno trebuie să conțină în descriere o referință precisă de identificare a facturii inițiale pe care o stornează și că poate storna complet o factură, atât timp cât serviciile cuprinse în factură inițială nu sunt prestate integral. 

2.18. Pentru conformarea cu sistemul RO e-factura, Clientul înțelege că orice factură transmisă prin RO e-factura nu mai poate fi în niciun fel ștearsă, anulată sau modificată. Pentru corectarea unei astfel de facturi, Clientul are opțiunea de a emite o factură storno și ulterior, să emită o nouă factură. 

3. Durata contractului

3.1. Prezentul contract se încheie pe o perioadă de 12 luni începând de la data acceptării Condițiilor, iar obligațiile Părților intră în vigoare de la această dată. Contractul funcționează pe bază de abonament recurent lunar sau anual.

3.2. Odată ce se furnizează datele documentului său de identitate valabil și se efectuează plata abonamentului (după momentul înregistrării datelor cardului bancar) de către Client, acesta va avea acces la serviciile incluse în pachetul abonamentului. Orice erori survenite la comanda făcută de Client pot fi corectate până în momentul confirmării plății de către Prestator printr-un email trimis la han@solo.ro.

3.3. În cazul în care Clientul sau Prestatorul nu notifică renunțarea la contract și la abonamentul ales cu minimum 15 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului de valabilitate a contractului și a abonamentului, abonamentul se va prelungi automat pe perioade succesive de cate 12 luni fără nicio altă formalitate.

4. Valoarea contractului și efectuarea plății

4.1. Pentru serviciile prestate, Clientul va achita Prestatorului contravaloarea abonamentului, prevăzută în momentul finalizării comenzii.

4.2. Pentru efectuarea plății, Clientul trebuie sa aibă un card bancar valid înregistrat în contul său din platforma SOLO. Dacă se dorește înlocuirea cardului bancar deja înregistrat, Clientul trebuie să își schimbe direct din Profilul său SOLO, secțiunea Abonament, informațiile aferente cardului autorizat online. Clientul este exclusiv responsabil, în situația în care acesta folosește un card bancar care aparține altei persoane.  

5. Disponibilitatea serviciilor afișate

5.1. Oferta Prestatorului cu privire la servicii și prețul acestora este valabilă atâta vreme cât este afișată pe www.solo.ro sau a fost convenită de Părți în scris. Prestatorul își va îndeplini obligațiile contractuale începând cu data la care Clientul va furniza datele documentului său de identitate valabil și va efectua plata aferentă Serviciului selectat/convenit.

5.2. Orice modificări ale tarifelor sau cu privire la disponibilitatea serviciilor vor fi comunicate prin email la adresa de contact a Clientului din contul de utilizator sau prin intermediul aplicației cu cel puțin 5 (cinci) de zile calendaristice înaintea oricărei modificări. Serviciile de mentenanță ale aplicației sunt anunțate prin intermediul aplicației.

5.3. Clientul este responsabil cu actualizarea datelor și a documentelor direct din contul de utilizator, acolo unde este posibil, sau cu informarea în termen rezonabil a Prestatorului, prin email la han@solo.ro, imediat ce intervin schimbări, atât cu privire la datele cu caracter personal ale Clientului (inclusiv modificarea datelor cardului bancar înregistrat pentru plata serviciilor SOLO, modificarea documentului de identitate), cât și cu privire la coordonate ce țin de activitatea PFA-ului al cărui titular este (inclusiv modificări de sediu social, coduri CAEN efectuate pe cont propriu sau de sistem de impozitare). 

5.4. Accesul la serviciile SOLO este posibil până la renunțarea voluntară la Serviciu, cu excepția cazului în care Clientul nu își mai plătește abonamentul. În acest caz, accesul la contul SOLO va fi restricționat după expirarea unui termen de 30 de zile de la data scadentă a ultimei plăți recurente a abonamentului. 

5.5. Prestatorul depune toate eforturile pentru a oferi permanent accesul la serviciile oferite. Perioada de disponibilitate nu include perioadele de mentenanță anunțate în prealabil prin intermediul platformei, însă include acele perioade de mentenanță neanunțate. Ca atare, având în vedere dependența serviciilor oferite de accesul la Internet, posibilele limitări tehnice și de sistem ce pot apărea, Prestatorul își asumă o obligație de diligență în ceea ce privește disponibilitatea serviciilor. Dacă Clientul nu a putut accesa Serviciul din motive imputabile Prestatorului pentru o perioadă mai mare de 5 zile lucrătoare, acesta poate cere rambursarea proporțională a abonamentului plătit pentru perioada în care Serviciul nu a fost disponibil.

5.6. În condițiile în care Serviciul dorit nu mai este disponibil, din motive imputabile Prestatorului, informațiile Clientului din baza de date a Prestatorului vor fi exportate și transmise acestuia. În condițiile în care Serviciul dorit nu mai este disponibil, din motive imputabile Clientului (neplata abonamentului, încălcarea acestui contract etc.), Prestatorul va depune diligențe pentru a exporta informațiile Clientului din baza de date a Prestatorului. Prestatorul nu își poate asuma vreo obligație legată de modul cum aceste date pot fi încărcate în alte sisteme informatice.

6. Drepturile și obligațiile părților

6.1. Drepturile și obligațiile Clientului

6.1.1. Clientul se obligă să folosească serviciile oferite de Prestator în deplină legalitate și cunoscând dispozițiile legale în vigoare cu privire la activitatea pe care o desfășoară.

6.1.2. Clientul se obligă să respecte în totalitate prevederile legate de drepturile de autor și protecția datelor cu caracter personal în ceea ce privește datele introduse în sistem.

6.1.3. În situația în care Clientul beneficiază de serviciile de găzduire sediu profesional și sediul profesional nu mai poate fi găzduit la adresa inițială, prin acceptarea acestor Condiții, acesta își dă acordul în mod expres pentru schimbarea sediului profesional la o altă adresă, inclusiv pentru semnarea unui nou contract de comodat necesar stabilirii noii adrese.

6.1.4. În situația în care Clientul întârzie cu mai mult de 30 de zile plata abonamentului lunar, prin acceptarea acestor Condiții, își dă acordul ca SOLO să procedeze la închiderea contului său din platforma SOLO.

6.1.5. În măsura în care Clientul a beneficiat de serviciile de găzduire sediu profesional din partea Prestatorului, Clientul se obligă ca, în termen de 45 de zile calendaristice de la închiderea contului, să procedeze pe cont propriu la schimbarea sediului astfel înregistrat la Registrul Comerțului sau, alternativ, să își exprime opțiunea de a-și reactiva abonamentul, plătind efectiv în termenul de 45 de zile sumele rămase restante din abonamentul SOLO. În caz contrar, prin acceptarea acestor Condiții, Clientul își dă acordul în mod expres ca SOLO să procedeze la radierea PFA-ului în numele său odată cu trecerea acestui termen de 45 de zile. Odată cu aplicarea semnăturii de către Client în platforma SOLO, acesta semnează în prealabil cererea de radiere PFA pentru această situație. Prestatorul își rezervă dreptul de a nu proceda la radierea PFA-ului. 

6.1.6. Clientul se obligă ca documentele transmise în format electronic să corespundă cu originalul, iar informațiile furnizate să fie reale și corecte, sub sancțiunea prevederilor art. 322 Cod Penal. În cazul în care documentele și informațiile puse la dispoziția SOLO nu sunt corecte și reale, Clientul își asumă toată răspunderea civilă, contravențională și penală ce decurge din acest lucru, iar, în caz de suspiciune că documentele și/ sau informațiile primite de către Prestator nu sunt conforme cu realitatea, acesta are dreptul de a suspenda serviciile furnizate și/ sau de a înceta colaborarea cu Clientul, respectând termenul de preaviz prevăzut la art. 9.1., punctul 2 de mai jos.

6.1.7. În cazul în care radierea PFA-ului are loc din motivul descris la art. 6.1.5. de mai sus, Prestatorul nu va depune nicio Declarație Unică pentru Clientul în cauză și se va limita strict la a-i comunica această declarație prin email, alături de taxele pe care le are de plătit către trezoreria corespunzătoare. Calculul taxelor comunicate nu va fi ajustat în funcție de vreun grad sau situație particulară de reducere (de exemplu, situația unui angajat, student, pensionar, sau persoană cu handicap) și se va baza strict pe documentele contabile încărcate de către Client în contul SOLO, până la momentul închiderii contului.

6.2. Drepturile și obligațiile Prestatorului

6.2.1. Prestatorul asigură:

 • posibilitatea de a crea, personaliza, administra și gestiona documentele emise prin intermediul serviciilor oferite;
 • asistență pe email de luni până vineri între orele 09:00 – 18:00;
 • backup al datelor;
 • conectarea la sistem printr-un protocol sigur de comunicare (https);
 • sincronizarea datelor din contul de utilizator în așa fel încât să fie disponibile de pe orice tip de dispozitiv, de oriunde, prin accesul la Internet. Serviciile oferite nu funcționează sau funcționează în mod limitat în varianta offline.

6.2.2. www.solo.ro acționează ca un găzduitor pentru conținutul adăugat de Client, în condițiile Legii 365/2002 privind comerțul electronic. În același timp, o parte limitată de date sunt stocate și pe calculatoarele Clientului. În schimb, datele nu sunt păstrate în browser sau pe mobil. Prestatorul nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea parolelor de acces la contul de utilizator sau pentru activități ce pot compromite contul Clientului. În cazul în care Prestatorul primește o notificare cu privire la existența unor servicii cu o aparență nelegală realizată de către Client, își rezervă dreptul de a suspenda contul de utilizator sau bloca accesul la acesta.

6.2.3. Prestatorul nu exercită nici un control asupra datelor și documentelor furnizate de Client.

6.2.4. Prestatorul are dreptul de a colecta date anonime despre modul de utilizare a serviciilor sale si de a le face publice în mod agregat.

6.2.5. Prestatorul își rezervă dreptul de a procesa documentele financiare privind încasările și cheltuielile Clientului, în maximum treizeci (30) zile lucrătoare de la data înregistrării lor de către Client în contul său SOLO. Pentru evitarea oricărui dubiu, procesarea facturilor și a cheltuielilor poate însemna atât înregistrarea cu succes a lor în contabilitate, cât și trimiterea lor spre revizuire și inclusiv ștergerea lor, în situația în care documentele contabile nu se conformează exigențelor fiscale. Pentru întocmirea corectă a situației contabile și reflectarea ei în mod corespunzător în declarațiile depuse de Prestator în numele Clientului, astfel cum sunt exemplificate la art. 2.7.1.2. din prezentele Condiții, Clientul înțelege să încarce documentele financiare în mod corect, complet și la timp.

7. Înregistrare, parole și responsabilități

7.1. Înregistrarea unui cont se face prin introducerea adrese de email și a numărului de telefon precum și prin stabilirea unei parole. Prestatorul recomandă utilizatorilor înregistrați să nu dezvăluie nimănui parolele de acces.

7.2. Orice acces neautorizat la elementele nepublice ale site-ul www.solo.ro sau accesul altor persoane în afara celor autorizate la un cont SOLO reprezintă infracțiunea de acces fără drept la un sistem informatic și va fi sancționată conform legislației române în vigoare.
 

8. Răspunderea contractuală

8.1. Clientul garantează realitatea datelor introduse și poartă întreaga responsabilitate pentru acestea.

8.2. Deși depune diligențele necesare în vederea asigurării calității și corectitudinii mesajelor publicate în site, Prestatorul nu poate garanta, expres sau implicit, în privința conținutului, a site-ului ori a produselor și serviciilor publicate sub egida sa.

8.3. Prestatorul își asumă răspunderea pentru orice erori în calculul taxelor săvârșite din culpa sa exclusivă, urmând să suporte în locul Clientului sancțiunea contravențională aplicată Clientului de organele fiscale. Prestatorul nu răspunde pentru întocmirea unor situații financiare incomplete în cazul în care Clientul nu a pus la dispoziția SOLO documentele financiare necesare pentru întocmirea corecta a situațiilor financiare sau a înregistrat aceste documente cu întârziere, astfel cum este explicitat în art. 6.2.5. În acest caz, Clientul înțelege că unele declarații întocmite și depuse de Prestator nu suportă, în anumite cazuri, rectificare. 

8.4. În ceea ce privește conformarea cu sistemul RO e-factura și în considerarea dispozițiilor art. 2.8.5., Prestatorul își asumă răspunderea pentru transmiterea facturilor în acest sistem în termenul legal, numai în ceea ce privește facturile emise din platforma SOLO. Prin urmare, pentru facturile emise în afara platformei și încărcate apoi de către Client în contul SOLO, cu luarea în considerare a dispozițiilor art. 6.2.5., Prestatorul nu garantează transmiterea acestora în sistemul RO e-factura în termenul legal. În acest caz, Clientul înțelege că are un drept de alegere de a emite facturi prin sau în afara platformei SOLO, în acest ultim caz fiind răspunzător pentru raportarea cu o eventuală întârziere a lor în sistem de către Prestator. 

8.5. Fără a aduce atingere dispozițiilor art. 8.4., Prestatorul nu răspunde pentru raportarea cu întârziere a facturilor emise din platforma SOLO în sistemul RO e-factura, dacă întârzierea în transmitere este cauzată de probleme de funcționare a sistemului deținut de ANAF. 

8.6. În vederea aplicării dispozițiilor art. 2.15., Prestatorul își rezervă dreptul de a nu depune nicio declarație privind activitatea Clientului ca plătitor de TVA, până la momentul furnizării de către Client a documentelor solicitate expres. În acest ultim caz, Clientul va răspunde pentru eventualele penalități, dobânzi sau amenzi ce pot surveni din nedepunerea la timp a declarațiilor fiscale. 

8.7. În vederea aplicării dispozițiilor art. 2.16., în cazul în care Prestatorul consideră că o cheltuială introdusa de Client in sistemul SOLO nu este deductibilă în raport cu activitatea PFA-ului Clientului, acesta din urmă are dreptul de a solicita în scris înregistrarea cheltuielii în evidentele financiare de către Prestator, caz în care, prin acceptarea prezentelor Condiții, Clientul înțelege că va răspunde pentru asumarea caracterului deductibil al cheltuielii și va fi responsabil de plata tuturor contribuțiilor și accesorilor la care poate fi obligat. Dispozițiile prezentului articol se aplică și pentru cheltuielile care sunt transmise de către furnizorul Clientului prin sistemul RO e-factura.

8.8. Prin acceptarea prezentelor Condiții, Clientul răspunde pentru emiterea și încărcarea facturilor storno cu respectarea dispozițiilor art. 2.17. și înțelege că Prestatorul nu își asumă, în niciun caz, obligația de a respinge facturi storno în care nu există referințe de identificare la facturile inițiale sau care vizează servicii prestate integral.

9. Încetarea contractului

9.1. Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:

 1. părțile convin de comun acord încetarea contractului;
 2. prin decizia unilaterală a uneia dintre părți, transmisă în scris celeilalte părți; recepția notificării de încetare trebuie să aibă loc cu minimum 5 (cinci) zile calendaristice înainte de data aleasă pentru încetarea colaborării. În cazul în care dispozițiile art. 16 lit. a) din Ordonanța de Urgență 34/2014 sunt aplicabile, Clientul nu se va putea retrage de la prezentele Condiții în mod unilateral;
 3. în caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragerea autorizației de funcționare a unuia din contractanți.

9.2. Părțile sunt de acord ca incetarea prezentului contract reprezinta si stingerea tuturor obligațiilor deja scadente între Părți. Clientul înțelege că, după încetarea contractului, Prestatorul are dreptul de a nu mai depune nicio declarație în numele acestuia, inclusiv în situația în care s-ar declara tranzacții care au fost cuprinse în situația contabilă a Clientului în perioada în care contractul dintre Părți încă era în vigoare. 

9.3. Încetarea contractului dintre Client și SOLO din oricare dintre motivele de mai sus are drept consecință și încetarea Contractului de Asistență juridică și a mandatului de reprezentare dat Cabinetului de Avocat Alexandra Chițan (sau unui alt Cabinet de Avocat cu care colaborează SOLO). Mandatul avocatului este valabil până la depunerea tuturor declarațiilor la care s-a obligat Prestatorul în timpul executării contractului, chiar dacă depunerea se realizează după încetarea contractului. Pentru evitarea oricărui dubiu, depunerea se va realiza în cazurile de radiere a PFA-ului solicitată de Client și în alte cazuri în care clientul a solicitat expres depunerea unor declarații pe perioada în care abonamentul a fost activ. 

9.4. În situația în care Clientul optează pentru reactivarea abonamentului SOLO, un nou contract se încheie între Părți. Astfel, Clientul este de acord cu forma și conținutul Condițiilor, astfel cum sunt publicate pe site-ul www.solo.ro, la momentul reactivării efective a abonamentului.

10. Exonerarea de răspundere

10.1. Prestatorul nu va răspunde pentru niciun prejudiciu material sau moral, orice pagubă sau costuri ce pot interveni din întârzierea plăților ce sunt în sarcina Clientului, precum și încălcarea de către acesta a oricăror obligații legale, dacă aceasta încălcare nu se datorează culpei Prestatorului.

11. Forța majoră

11.1. Forța majoră exonerează de răspundere Părțile, în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul contract. Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent de voința Părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică Părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate.

11.2. Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștința celeilalte Părți, în scris, în maximum 5 zile lucrătoare de la apariție, prezentând un certificat în acest sens.

11.3. Partea care invocă forța majoră are obligația să aducă la cunoștința celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile calendaristice de la încetare.

11.4. Dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult de 2 luni, fiecare parte poate renunța la executarea contractului pe mai departe. În acest caz, niciuna dintre Părți nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-și onora toate obligațiile până la această dată.

12. Legea aplicabilă

12.1. Drepturile și obligațiile Părților impuse de prezentul contract, precum și toate efectele juridice pe care acesta le produce vor fi interpretate și guvernate de legea română în vigoare.

12.2. Orice litigiu care are ca obiect aceste Condiții va fi soluționat pe cale amiabilă, iar în cazul în care soluționarea amiabilă nu este posibilă, va fi adus spre soluționare în fața unui arbitru. În condițiile în care Părțile nu cad de acord asupra numirii unui arbitru în termen de 15 zile calendaristice de la notificarea litigiului, competența va reveni instanțelor românești de la sediul Prestatorului.
 

13. Dispoziții finale

13.1. Clientul declară că acceptă în mod expres prezentele Condiții, orice înțelegere anterioară neproducând efecte juridice între Părți.

13.2. Prestatorul își rezervă dreptul de a actualiza și modifica periodic aceste Condiții. Clientul este de acord că forma modificata a acestor Condiții va intra în vigoare la data la care noile Condiții vor fi publicate pe site-ul www.solo.ro. Clientul va verifica periodic conținutul acestui document. 

13.3 Prestatorul va încerca, atât cât este posibil în mod rezonabil, să informeze Clientul prin email despre modificarea Condițiilor. 

13.4 Dacă Clientul nu este de acord cu noile Condiții publicate pe site, are dreptul sa renunte la serviciile SOLO și să înceteze unilateral prezentul contract conform articolului 9.1. punctul 2 de mai sus. În cazul în care Clientul nu comunică în scris către Prestator dezacordul privind modificarea Condițiilor și intenția de terminare a contractului, atunci modificarea Condițiilor va fi considerată acceptată, iar noile prevederi vor produce efecte depline în raporturile dintre Părți.

13.5. Orice notificare către Prestator trebuie trimisă electronic la adresa de email han@solo.ro.

13.6. Prezentul contract este disponibil la adresa https://www.solo.ro/termeni-si-conditii.

III. CONDIȚIILE DE UTILIZARE A SERVICIULUI DU.SOLO.RO

14. Domeniul de aplicare 

14.1. Prezentele Condiții din cadrul acestui Capitol III se aplică Serviciului de generare a declarației unice, accesibil de pe pagina de internet du.solo.ro şi programelor de calculator, aplicațiilor software, soluțiilor tehnice încorporate în aceasta. Pentru evitarea oricărui dubiu, orice trimitere în cadrul prezentului Capitol III la Serviciu, se referă la Serviciul de generare a declarației unice oferit prin platforma https://du.solo.ro.

14.2. Condițiile se aplică relației contractuale dintre SOLO și orice Client al Serviciului. Dacă un Client va încheia cu SOLO un contract specific care include, individual sau alături de alte servicii sau soluții, și Serviciul (denumit în continuare „Contract Specific”), atunci respectivul Contract Specific se va aplica cu prioritate față de prezentele Condiții.

14.3. Clientul confirmă acceptarea prezentelor Condiții când acesta bifează căsuța „Sunt de acord cu Termenii și Condițiile SOLO”, din formularul de declarație unică completat în contul său SOLO sau când bifează căsuța “Am citit, sunt de acord cu Termenii și Condițiile SOLO și să primesc informări despre contul meu la SOLO” la crearea contului.

15. Utilizarea serviciului 

15.1. Clientul primește dreptul de utilizare neexclusiv, netransmisibil și fără drept de sublicențiere pentru Serviciu. Dreptul de utilizare acordat Clientului include (a) accesul de la distanță la contul Clientului de pe pagina https://du.solo.ro, (b) introducerea datelor și prelucrarea acestora prin intermediul soluțiilor SOLO, (c) stocarea datelor şi (d) descărcarea conținutului digital obținut în urma prelucrării datelor.

15.2. Dreptul de utilizare este acordat numai pentru Clientul înregistrat și acest drept nu este transmisibil.

15.3.Clientul este responsabil pentru păstrarea în condiții de confidențialitate a Datelor de Acces în contul sau, iar SOLO nu va răspunde pentru pierderea Datelor de Acces de către Client. În cazul în care Clientul are suspiciuni că Datele de Acces sunt cunoscute de persoane neautorizate, Clientul trebuie să informeze imediat SOLO și, dacă este posibil, să ia măsuri pentru schimbarea Datelor de Acces.

15.4. SOLO va avea dreptul să modifice unilateral Serviciul oricând, în măsura în care nu va reduce funcționalitățile esențiale ale acestuia.

16. Garanție 

16.1. Serviciul este pus la dispoziția Clientului ca atare, în starea de funcționare și având caracteristicile de la data completării de către Client a formularului de declarație unică în contul său. 

16.2. Clientul cunoaște și acceptă că nici SOLO și nici partenerii SOLO nu controlează (a) funcționarea și securitatea mijloacelor de comunicare, inclusiv, fără limitare, a internetului, sau (b) funcționarea și securitatea unui alt serviciu oferit de către un terț, inclusiv, fără limitare, autorități publice sau furnizori de servicii software, servicii de găzduire sau servicii cloud. Drept urmare, funcționarea Serviciului poate fi limitată, întârziată, întreruptă sau nesigură din cauza funcționării defectuoase a mijloacelor de comunicare sau a serviciilor terților, iar SOLO și partenerii SOLO nu vor fi răspunzători pentru orice prejudicii, pierderi, costuri sau cheltuieli cauzate de o asemenea funcționare defectuoasă.
 

17. Proprietate intelectuală și restricții 

17.1. Clientul este titularul unic al datelor prelucrate prin utilizarea Serviciului (denumite în continuare „Datele Clientului”).

17.2. SOLO este proprietarul Serviciului, iar Clientul primește doar dreptul neexclusiv și netransmisibil de utilizare a Serviciului. În lipsa unui Contract Specific, Clientul va avea în raport cu Serviciul numai drepturile stabilite în mod expres prin Condiții, iar existența unor alte drepturi suplimentare ale Clientului este exclusă.

17.3. Clientul nu va putea:

 • elimina, modifica sau altera, în orice mod, vreun mijloc tehnic de protecție ori vreun mijloc de informare privind proprietatea intelectuală a SOLO asupra Serviciului;
 • sublicenția, ceda, transfera, transmite, închiria sau pune la dispoziția unui terţ, în orice mod, direct sau indirect, Serviciul sau orice componentă a acestuia;
 • decompila, dezasambla, modifica, traduce sau rearanja Serviciul;
 • efectua procedee de inginerie inversă sau de analiză a structurii datelor în scopul de a dezvolta, utiliza sau întreține, direct sau indirect, soluții de programare similare cu ori derivate din Serviciu;
 • utiliza Serviciul într-un mod care să încalce prevederile legale sau să lezeze drepturile și interesele legitime ale terților, cum sunt, fără limitare, utilizarea sub o identitate falsă; comunicarea fără drept de informații din sfera vieții private; transmiterea și/sau răspândirea de comunicări injurioase, calomnioase, obscene, pornografice sau care aduc atingere bunelor moravuri; transmiterea și/sau răspândirea de mesaje care aduc atingere unor drepturi de proprietate intelectuală ale unor terți; transmiterea și/sau răspândirea de mesaje destinate să hărțuiască sau să amenințe vreuna dintre Părți sau un terț; introducerea și/sau răspândirea de viruși informatici, programe de tip „Cal Troian”, programe de urmărire a activității (spyware), programe destinate blocării serviciului (DDoS), programe destinate accesării fără drept a unui sistem informatic sau programe destinate utilizării fără drept a unui sistem pentru obținerea unui beneficiu patrimonial, cum este, fără limitare, generarea de monede virtuale;
 • permite unui terț să realizeze vreo acțiune interzisă potrivit acestui articol.

18. Prețul serviciului 

18.1. Prețul serviciului de generare a declarației unice este inclus în abonamentul achitat lunar de către Client.

18.2. Prestatorul are dreptul exclusiv de a alege ca Serviciul să fie prestat cu titlu gratuit. 

19. Răspundere 

19.1. Clientul este integral răspunzător pentru datele introduse utilizând Serviciul. SOLO are doar rol de stocare a informațiilor furnizate de Client și, prin urmare, Clientul va despăgubi SOLO pentru orice pretenție a unui terț provenind din sau în legătură cu Datele Clientului inclusiv în ceea ce privește integritatea, disponibilitatea, corectitudinea sau securitatea acestora.

19.2. SOLO nu este și nu poate fi răspunzătoare pentru diferențele ce ar putea surveni între sumele calculate în declarația unică generată prin platforma SOLO și sumele calculate ca fiind cele juste de către reprezentanții Agenției Naționale de Administrare Fiscală care au analizat situația contribuabilului, atunci când diferența se datorează furnizării de date incomplete, greșite sau false de către Client. La generarea sumelor cuprinse în declarația unică, platforma SOLO va aproxima prin adaos la ordinul unităților orice număr introdus de Client care conține zecimale.

19.3. SOLO nu garantează că sumele calculate în declarația unică generată prin platforma SOLO vor fi sumele finale pe care Clientul le va avea de plată către Agenția Națională de Administrare Fiscală. În cazul în care declarația unică generată prin intermediul Serviciului cuprinde erori de calcul/de formule din culpa SOLO, SOLO își va asuma răspunderea, cu excepția cazului prevăzut la art. 18.2., exclusiv pentru penalitățile, dobânzile și amenzile la care ar putea fi supus Clientul în baza declarației generate în mod eronat și în niciun caz nu își va asuma răspunderea pentru diferența dintre sumele calculate și completate în declarația unică și sumele finale de plată stabilite și calculate sau recalculate de către reprezentanții ANAF, care au analizat situația Clientului.

19.4. În cazul în care Clientului i se aplică sistemul de taxare aferent normei de venit, gradele de reducere ale acesteia de care se va ține cont la momentul generării declarației unice prin platforma SOLO, vor fi exclusiv cele expres menționate în prezentul Capitol III la momentul la care Clientul completează informațiile necesare generării declarației unice.

19.5. Gradele de reducere sunt și țin cont exclusiv de: vârstă, statutul de pensionar, handicap (I, II, III sau IV), statutul de angajat (2, 4 sau 8 ore), perioada angajării (pe care SOLO o consideră exclusiv ca fiind întregul an declarat, cu respectarea dispozițiilor art. 19.6.), statutul de student, sex, și locul desfășurării activității, care va fi considerat adresa sediului social, chiar și în situația în care activitatea este autorizată la terți. Orice alte grade de reducere prevăzute de lege care s-ar putea aplica situației Clientului nu vor fi reflectate de declarația unică generată prin platforma SOLO și SOLO nu va răspunde în niciun caz pentru eventuala compensare a diferenței dintre sumele înscrise în declarația unică și sumele finale de plată stabilite și calculate sau recalculate de către reprezentanții ANAF cu referire la gradele de reducere aplicabile, în conformitate cu dispozițiile de mai sus ale art. 19.3. 

19.6. În situația în care Clientului i se aplică sistemul de taxare aferent normei de venit și oferă platformei SOLO informația că pentru anul estimat este angajat cu contract de muncă, SOLO va considera că acest statut se va menține pe întregul an estimat. În cazul în care vor interveni schimbări în ce privește situația de angajat al Clientului și Clientul dorește ca SOLO să îi depună o declarație unică corespunzătoare rectificativă în anul următor, Clientul este obligat să furnizeze către SOLO, în cadrul generării viitoarei declarații, perioada exactă în care a fost angajat, astfel încât SOLO să poată depună o  declarație unică rectificativă în conformitate cu situația reală a Clientului. SOLO nu va răspunde pentru informațiile solicitate și nefurnizate conform prezentului art. 19.6.

19.7. În situația în care Clientului i se aplică sistemul de taxare aferent normei de venit, își modifică sediul social în cursul anului și dorește ca SOLO să îi depună o declarație unică corespunzătoare rectificativă în anul următor celui în curs, acesta este obligat să comunice către SOLO prin email la adresa han@solo.ro noul sediu social, alături de noile documente ale PFA-ului său, astfel încât SOLO să poată depune declarația unică în conformitate cu situația reală a Clientului. SOLO nu va răspunde pentru informațiile solicitate și nefurnizate conform prezentului art. 19.7.

19.8. În situația în care Clientului i se aplică sistemul de impozitare aferent sistemului real și dorește să fie asigurat la sănătate în baza Declarației Unice generate de SOLO, dar este deja asigurat la sănătate, prin statutul său de angajat, student sub 26 de ani și/ sau persoană cu handicap, atunci secțiunea estimativă a Declarației Unice generate de SOLO nu va reflecta alegerea lui de a fi asigurat la sănătate.

19.9. În unele cazuri pentru declararea corespunzătoare a situației fiscale a Clientului, Prestatorul este nevoit să întocmească și să depună două sau mai multe declarații inițiale sau rectificative. Prin acceptarea prezentelor Condiții, Clientul își dă expres acordul la depunerea acestor declarații. 

19.10. Prin utilizarea Serviciului de generare a declarației unice, Clientul poate, în anumite situații prevăzute de lege, opta pentru redirecționarea de 3,5% din impozitul pe venitul său către un ONG. În cazul în care pentru această redirecționare este necesară depunerea unei declarații suplimentare, Clientul accepta ca aceasta declarație nu va putea fi depusă de SOLO ci va trebui sa depuna el însuși respectiva declarație. SOLO nu își asumă răspunderea de a verifica corectitudinea datelor introduse de Client pentru această redirecționare și Clientul răspunde exclusiv în nume propriu, conform art. 6.1.6., în cazul în care indică un cod fiscal, un IBAN și/ sau orice altă dată incorectă sau care nu aparține unui ONG, solicitată/te în cadrul Serviciului. Opțiunea de redirecționare a impozitului pe venit nu va fi posibilă prin intermediul Serviciului, în situația în care Clientul are venituri exclusiv din PFA și sistemul de impozitare aplicabil este cel aferent normei de venit. 

19.11. Dacă PFA-ului administrat de către Client i se aplică sistemul de impozitare aferent normei de venit și are ca activitate economică un cod CAEN care apare de două sau mai multe ori în oricare dintre grilele serviciilor fiscale, astfel cum sunt reflectate în Normele anuale de venit pe anul anterior și/ sau curent, publicate pe site-ul oficial ANAF, atunci Declarația Unică nu va putea fi generată utilizând Serviciul și Clientul va fi atenționat în acest sens.

19.12. Dacă PFA-ului administrat de către Client i se aplică sistemul de impozitare aferent normei de venit și are două sau mai multe coduri CAEN, Declarația Unică va reflecta cumulul celor două sau mai multe norme de venit.

19.13. Dacă PFA-ului i se aplică sistemul de impozitare aferent normei de venit, normă care se reduce din cauza unor factori care apar ulterior depunerii Declarației Unice pentru anul respectiv (ex., dobândirea statutului de angajat, acolo unde e cazul), atunci Declarația Unică rectificativă care va fi generată și/ sau depusă prin SOLO nu va reflecta reducerea CASS determinată de factorii care au intervenit ulterior și își va menține valoarea astfel cum a fost reflectată în Declarația Unică inițială.

19.14. Dacă Clientul a optat pentru a fi asigurat la CASS în anul anterior, opțiune reflectată în Declarația Unică Estimativă depusă, atunci valoarea contribuției va fi reflectată și în Declarația Unică definitivă sau rectificativă. 

19.15.  Prestatorul nu are obligația de verificare a corectitudinii declarațiilor întocmite și depuse de Client anterior deschiderii contului la SOLO, sau chiar și ulterior în măsura în care acestea nu au fost întocmite de SOLO. De asemenea, Prestatorul nu va putea fi ținut în niciun fel răspunzător pentru corectitudinea acestor declarații. 

19.16. SOLO depune toate diligențele astfel încât Serviciul să se bazeze pe informații actualizate și corecte, însă există posibilitatea ca, datorită deselor schimbări legislative sau procedurale, informațiile implementate în Serviciu să conțină la un moment dat anumite erori sau omisiuni pentru care SOLO nu își asumă răspunderea.

19.17. SOLO nu va răspunde pentru prejudiciile pe care nu le-a prevăzut sau pe care nu putea să le prevadă fără limitare la, pierderea, alterarea, distrugerea sau divulgarea datelor, provenind din sau în legătură cu utilizarea Serviciului în cazul unui atac cibernetic.

19.18. Dreptul la acțiune pentru orice pretenții provenind din sau în legătură cu utilizarea Serviciului se va prescrie în termen de un (1) an de la data la care respectivul drept a luat naștere. Orice acțiune ulterioară va fi respinsă ca prescrisă.

20. Funcționalitățile Serviciului și depunerea declarațiilor 

20.1. Următoarele funcționalități nu sunt acoperite de Serviciul oferit prin platforma https://du.solo.ro:

 • Bonificație pentru plata impozitului pe venitul anual și a contribuțiilor sociale;
 • Opțiunea de modificare a modalității/formei de exercitare a activității;
 • Opțiunea de menționare a suspendării activității;
 • Opțiunea de menționare a reluării activității;
 • Optarea pentru plata contribuției de asigurări sociale (când aceasta nu este obligatorie);
 • Optarea pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (când aceasta nu este obligatorie și în cazul în care aceasta nu a fost realizată anterior prin intermediul SOLO);
 • Situațiile reflectate la art. 19.8., art. 19.10. și art. 19.12., aplicându-se, așadar, limitările Serviciului astfel cum sunt prevăzute în cadrul acestor articole;
 • Declararea oricăror altor venituri și/ sau cheltuieli, în afară de cele realizate din: PFA/PFI, vânzare de acțiuni la bursă, crypto, chirii, dividende, dobânzi (doar dobânzi pentru care impozitul pe venit s-a reținut la sursa) și drepturi de autor în sistem real; 
 • Declarații în cazul cărora cuantumul cheltuielilor înregistrate depășește cuantumul veniturilor obținute în anul pentru care se generează declarația unică. Pentru Clienții care obțin venituri din activitatea de persoană fizică autorizată, aceste două sume vor fi considerate de platforma SOLO ca fiind egale, neînregistrându-se sume pe minus.
 • Declararea veniturilor realizate din PFA la normă de venit dacă din cauza schimbării codului CAEN de către Client în timpul anului, sunt aplicabile două sau mai multe norme de venit în calculul taxelor. 

20.2. SOLO nu este și nu poate fi răspunzătoare pentru completarea greșită a declarației în cazul în care Clientul se regăsește în una dintre situațiile de la art. 20.1.

20.3 SOLO nu este și nu poate fi răspunzătoare pentru situațiile în care Clientul nu comunică corect și complet informațiile referitoare la activitatea sa economică care ar putea genera depunerea unei Declarații Unice eronate. 

20.4. SOLO nu este și nu poate fi răspunzătoare pentru procesarea eronată, întârziată sau defectuoasă a declarației unice de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, atunci când declarația unică a fost generată folosind platforma https://du.solo.ro.

20.5. În situația în care Clientul alege opțiunea ca Declarația Unică să fie depusă de Prestator pe baza informațiilor transmise de Client, acesta își dă acordul și ca SOLO să depună orice Declarație Unică rectificativă, în cazul în care informațiile transmise anterior necesită actualizare (cu consecința suprascrierii parțiale sau totale a eventualelor Declarații Unice depuse anterior). De asemenea, SOLO va putea depune Declarația Unică rectificativă, inclusiv în cazul în care Clientul selectează această opțiune, dar, în realitate, depune sau intenționează să depună pe cont propriu atât o Declarație Unică întocmită extern, fără utilizarea Serviciului, cât și Declarația Unică generată prin intermediul Serviciului.

20.6. În situația în care Clientul alege opțiunea, în cadrul Serviciului, ca Declarația Unică să fie depusă de Prestator pe baza informațiilor transmise de Client, prin prezentul Capitol III, Clientul ia cunoștință de faptul că poate exista o întârziere între momentul confirmării prin platforma SOLO a depunerii cu succes a Declarației Unice și cel al recepției Declarației Unice de către serviciile fiscale. Totodată, Clientul ia cunoștință că poate exista o întârziere între momentul afișării taxelor în contul SOLO și cel al actualizării sumelor pe care le are efectiv de plătit în Spațiul Privat Virtual și/ sau pe site-ul ghișeul.ro.

20.7 În situația în care Clientul alege opțiunea să depună personal Declarația Unică, Prestatorul nu va putea fi considerat răspunzător pentru nedepunerea ei și, in contul clientului, se va considera că Declarația Unică a fost depusă.

20.8 În funcție de numărul de conturi noi și de complexitatea și timpul de procesare a situațiilor financiare ale acestora pe anul anterior,  în apropierea termenului de depunere a Declarației Unice definitive, este posibil ca Prestatorul sa nu mai poată procesa la timp situațiile financiare sau sa obțină dreptul de depunere a declarației unice pentru aceste persoane. In acest sens Prestatorul va anunța pe site-ul www.solo.ro o dată limită de creare a conturilor noi după care nu va mai putea genera și depune Declarația Unică în termenul legal. SOLO nu este răspunzător pentru nedepunerea la timp a Declarației Unice definitive în cazul Clienților care își crează cont după data anunțată public pe site-ul public.

21. Confidențialitate 

21.1. Părțile nu vor dezvălui terților informațiile confidențiale la care au acces în urma furnizării și, respectiv, utilizării Serviciului.

21.2. Nu va fi considerată informație confidențială: (a) informația dobândită de oricare dintre Părți în mod independent, fără a avea legătură cu cealaltă parte, înainte de încheierea contractului, (b) informația dobândită de oricare dintre Părți de la un terț după încheierea contractului, dacă partea care a dobândit informația nu este ținută de o obligație de confidențialitate în raport cu terțul, sau (c) informația care a devenit publică din cauze independente de partea care a primit informația.

21.3. Oricare parte va putea transmite informații confidențiale la cererea unei autorități publice în exercitarea de către aceasta a atribuțiilor ei stabilite prin lege. În acest caz, în măsura permisă de lege, partea în cauză va informa în cel mai scurt cealaltă parte în legătură cu (a) natura cererii autorității publice, (b) informațiile dezvăluite și (c) data dezvăluirii acestora.

21.4. SOLO poate colecta date anonimizate legate de utilizarea Serviciului de către Client pentru elaborarea de statistici și studii și le poate face publice în vederea descrierii modului de utilizare a https://du.solo.ro.

22. Alte clauze 

22.1 Prezentul Capitol III se completează în mod corespunzător cu prevederile Capitolului II al prezentelor Condiții, în măsura în care acestea nu intră în conflict

Anexa 1 - modelele documentelor pe care se aplica semnătura clientului

Documente de reprezentare:

Contractul de asistență juridică 

Împuternicirea avocațială 

Înființare PFA:

Cererea de înregistrare 

Anexa 1 

Declarație - Anexa nr. 4

Copie CI titular PFA 

Contract de comodat

Declaratie fara activitate la sediu 

Radiere PFA:

Cererea de înregistrare radiere

Relația cu ANAF:

Formularul F150 CNP

Formularul F150 CUI/codul VIES